Ostatnie wynagrodzenie wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy

Data: 24-10-2013 r.

Bez względu na to, czy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w trakcie czy w ostatnim dniu miesiąca, pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z odchodzącym pracownikiem w ostatnim dniu zatrudnienia. Z wypłatą ostatniego wynagrodzenia nie można czekać do dnia ustalonego jako termin wypłaty.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ostatnie wynagrodzenie za pracę oraz ewentualnie inne świadczenia, przysługujące pracownikowi w związku z ustaniem zatrudnienia.

Normalny termin wypłaty czy ostatni dzień umowy

Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim pracodawca powinien rozliczyć się z pracownikiem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. W tym zakresie można spotkać się z dwoma poglądami.

Zgodnie z pierwszym wypłata ostatniego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.

Według drugiego poglądu, pracodawca może rozliczyć się z pracownikiem w normalnym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzenia za pracę, obowiązującym u pracodawcy.

Były pracownik nie może czekać na wypłatę

Jako prawidłową należy jednak przyjąć zasadę, iż wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy powinna nastąpić najpóźniej w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca powinien więc rozliczyć się z pracownikiem najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.

Po pierwsze należy zauważyć, że przyjęcie poglądu, zgodnie z którym wypłata ostatniego wynagrodzenia za pracę miałaby następować w terminie określonym w przepisach prawa pracy jako termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, w wielu przypadkach byłoby niekorzystne dla pracownika.

Po drugie, należy mieć na uwadze, że wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, takie jak regulamin pracy, określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Przyjęty u pracodawcy i określony w przepisach wewnątrzzakładowych termin wypłaty wynagrodzenia za pracę odnosi się więc do pracowników, a nie osób, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu i nie posiadają już statusu pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26827 )
Array ( [docId] => 26827 )