Polecenie pracodawcy może wykraczać poza ustalony zakres obowiązków

Data: 07-03-2014 r.

Niektóre z poleceń przełożonych mogą budzić opór podwładnych – choćby dlatego, że po prostu nie są im na rękę. Padają też wówczas pod adresem pracodawcy oskarżenia o mobbing czy dyskryminację. A jednak, przy zachowaniu pewnych reguł, można wymagać wykonania polecenia pod groźbą sankcji.

Charakterystyczne dla stosunku pracy jest to, że pracownik musi podporządkować się kierownictwu pracodawcy.Gdy więc przełożony wydaje polecenie, które dotyczy pracy oraz jest zgodne z prawem i umową o pracę, trzeba je wykonać (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Zgodność polecenia z umową o pracę występuje przede wszystkim wówczas, gdy dotyczy ono wykonywania czynności i obowiązków wynikających z ustalonego rodzaju pracy.

Zdaniem SN: Pracownik nie może odmówić wykonania polecenia świadczenia pracy, jeśli jest ono zgodne z prawem oraz z umową o pracę (wyrok SN z 14 października 2004 r., I PK 663/03, OSNP 2005/19/298). Wydawanie zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy nie stanowi naruszenia godności (dóbr osobistych) pracownika, nierównego traktowania lub dyskryminacji, czy mobbingu (wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05, OSNP 2006/21-22/321).

 

Przy czym niekiedy pracownicy są przekonani, że nie muszą robić nic ponad to, co zostało im wyszczególnione w pisemnym zakresie zadań. Nic bardziej mylnego. Aby jednak była jasność, trzeba dodawać w tym dokumencie na końcu zwrot „(…) oraz innych poleceń przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska”. Ważne jest tylko, aby nie wykraczać poza umówiony rodzaj pracy (stanowisko). Daje on bowiem pracownikowi gwarancję pewności w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, a z drugiej strony wyznacza zakres uprawnień i kierownictwa pracodawcy (por. wyrok SN z 12 kwietnia 2012 r., II PK 216/11, M.P.Pr. 2013/1/42-44).

Zdaniem SN: Zakres zadań wynikających z określonego stanowiska pracy może być konkretyzowany nie tylko poprzez pisemny zakres czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach rodzaju pracy ustalonego w umowie. Niewykonanie tych poleceń może być przyczyną wypowiedzenia (wyrok SN z 26 lutego 2003 r., I PK 149/02, M.P.Pr.-wkł. 2004/4/7).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34068 )
Array ( [docId] => 34068 )