Pracodawca może być reprezentowany przez osobę spoza zakładu pracy

Data: 06-05-2013 r.

Pracodawca nie musi dokonywać wszystkich czynności z zakresu pracy samodzielnie. Może w tym celu wyznaczyć inną osobę lub organ zarządzający. Czy osoba działająca w imieniu zakładu pracy musi być w nim zatrudniona?

Zadania z zakresu prawa pracy pracodawca może polecić innej osobie. Dopuszczalne jest, aby był to inny pracownik lub osoba trzecia np. ktoś z rodziny czy znajomych pracodawcy. Upoważnienia takiego można również udzielić zewnętrznej spółce doradczej.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

Osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną, nie musi być objęta strukturą organizacyjną tej jednostki. Nie zmienia to jednak tego, że w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika biernie legitymowany jest wyłącznie pracodawca, a nie osoba (organ) wykonująca za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy (wyrok SN z 5 maja 2011 r., II PK 181/10, OSNP 2012/11-12/139).

 

Aby inna osoba mogła swobodnie działać w imieniu pracodawcy nie musi mieć stosownego pełnomocnictwa (por. wyrok SN z 2 lutego 2001 r., I PKN 226/00, OSNP 2002/2/488). Niemniej jednak, dla celów dowodowych, warto aby upoważnienie miało formę pisemną.

Można również, wskazać osobę reprezentującą pracodawcę w aktach wewnętrznych (np. regulaminie pracy). W takiej sytuacji najlepiej jest podać konkretną funkcję a nie pracownika z imienia i nazwiska. W razie zmiany na takim stanowisku, pracodawca nie będzie musiał zmieniać przepisów wewnętrznych.

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26776 )
Array ( [docId] => 26776 )