U prywatnego pracodawcy też można wprowadzić nagrodę jubileuszową

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 28-04-2016 r.

Przyznawanie i wypłata nagród jubileuszowych pracownikom może się opłacić także prywatnemu pracodawcy. Musi on jednak dokładnie rozważyć, jakie cele chce osiągnąć, wprowadzając to świadczenie, a następnie - szczegółowo uregulować zasady jego przyznawania i wypłaty. Na przykład zdecydować jakie okresy zalicza do stażu – albo odesłać w tym zakresie do przepisów obowiązujących w sferze budżetowej.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem gwarantowanym jedynie dla wybranych grup pracowników, objętych regulacjami pragmatyk służbowych (jak np. nauczyciele, pracownicy samorządowi, pracownicy urzędów państwowych czy pracownicy służby cywilnej).

U pracodawców prywatnych prawo do „jubileuszówki” zasadniczo nie przysługuje. Może ono jednak wynikać z przepisów wewnętrznych – regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, a w razie ich braku – indywidualnych umów o pracę. Zgodnie z art. 77[2] § 2 Kodeksu pracy w regulaminie pracy pracodawca może bowiem ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Ma to również zastosowanie do układów zbiorowych pracy oraz indywidualnych umów o pracę, których postanowienia mogą być korzystniejsze dla pracowników niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego zasady przyznawania i wypłaty nagrody jubileuszowej mogą być także uregulowane w odrębnym dokumencie.

Zdaniem Sądu Najwyższego:
Dokument, w którym zapisano zasady obliczania nagród, ma niewątpliwie charakter regulaminu. Z art. 77[2] Kodeksu pracy nie wynika zakaz tworzenia regulaminu wynagradzania ujętego w kilku dokumentach.
Wyrok SN z 22 lutego 2008 r., sygn. akt I PK 194/07.

Pracodawca prywatny, który w regulacjach wewnętrznych zdecyduje się przyznać pracownikom prawo do nagród jubileuszowych, powinien zadbać, aby zapisy tych aktów były jak najbardziej precyzyjne. Muszą one określać nie tylko wysokość i częstotliwość wypłaty nagrody, ale także dokładnie precyzować jakie okresy będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do tego świadczenia.

Więcej na ten temat można przeczytać w kwietniowym numerze „Doradcy Kadrowego”.

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38983 )
Array ( [docId] => 38983 )