Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.03.2016
  Nawet za samą umowę na okres próbny świadectwo po 24 miesiącach
  Załóżmy, że pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na okres próbny, a potem od razu zawiera umowę na czas nieokreślony. Nie zmienia to jednak faktu, że za okres próbny musi wydać świadectwo pracy najpóźniej po 24 miesiącach od zawarcia umowy na okres próbny. Umowa na okres próbny jest bowiem również umową terminową.Od kilku lat obowiązują odrębne zasady wydawania świadectw ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.03.2016
  Za długa umowa terminowa sprzed 22 lutego? Jest problem
  Nowy limit 33 miesięcy trwania umów terminowych obejmuje też umowy zawarte w starym stanie prawnym (z tym, że 33 miesiące są wówczas liczone od 22 lutego 2016 r.). Jeśli więc takie umowy naruszą limit, zatrudnienie przekształci się w bezterminowe. Chyba, że wystąpi któryś z wyjątków wskazanych w przepisach.W związku z tym mogą mieć problem pracodawcy, którzy przed 22 lutego 2016 ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.03.2016
  Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można przewidzieć przyszłe zmiany – zdania są podzielone
  Są takie zmiany, które da się przewidzieć z dużym wyprzedzeniem w informacji o warunkach zatrudnienia. Dotyczy to np. przejścia z 20 na 26 dni urlopu, czy też uzyskania dłuższego okresu wypowiedzenia. Ministerstwo pracy pozwoliło na odnotowanie takich zmian „na przyszłość”, ale inspekcja pracy jest w tym przypadku bardziej sceptyczna.Powstało więc pytanie, czy w przypadku zmiany ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 29.01.2016
  Akta osobowe – obok papierowych mogą być elektroniczne
  Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej to wygoda i oszczędność. Jednak nie wszystkie dokumenty mogą być przechowywane wyłącznie w tej formie. Jeśli pracodawca decyduje się na prowadzenie części akt osobowych w formie elektronicznej, warto, aby uregulował prowadzenie akt osobowych pracowników w wewnętrznych przepisach firmowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 28 maja ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 04.12.2015
  Jedna umowa nie powinna powtarzać się w dwóch świadectwach pracy
  Świadectwa pracy nie można wydać później niż przewidują przepisy – np. w przypadku umów terminowych po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z nich (chyba, że któraś z umów terminowych w tej dacie jeszcze trwa – wówczas wydaje się je po jej zakończeniu). Natomiast świadectwo można wydać wcześniej niż nakazują przepisy. Pod warunkiem jednak, że obejmuje ono umowy zakończone.Wobec ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.12.2015
  Regulamin wynagradzania to nie powielenie przepisów
  W jednym z wyroków (sygn. akt II PK 157/13) Sąd Najwyższy stwierdził, że nie wolno pomijać postanowień regulaminu wynagradzania nawet wtedy, gdy wydają się one niejasne lub wewnętrznie sprzeczne. Regulamin wynagradzania – jeżeli jest prawidłowo ogłoszony – stanowi obowiązujące prawo i jest stosowany przed ustawą. Lepiej jednak uniknąć kłopotów i zawczasu zadbać o precyzyjne ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 24.09.2015
  Jakie są najczęstsze błędy pracodawców w zakresie ewidencji czasu pracy
  Nierzetelna ewidencja czasu pracy, pociągająca za sobą błędy w wypłacie wynagrodzeń, świadectwo pracy z brakami, brak orzeczenia lekarskiego dopuszczającego pracownika do pracy, nienależyte zabezpieczenie urządzeń, z których korzystają pracownicy – pracodawcy popełniają wiele błędów. Jednak w stosunkach pracy nie obowiązuje zasada do trzech razy sztuka – już za pierwsze przewinienie ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 22.09.2015
  Pracodawca musi wydać pracownikowi zakres jego obowiązków
  Pracownik po podpisaniu umowy o pracę przepracował 6 dni roboczych, po czym zachorował. Chorował do zakończenia umowy. Pracodawca nie zdążył mu wręczyć pisemnego zakresu czynności (pracownik o swoich obowiązkach został poinformowany ustnie). Po ustaniu stosunku pracy były pracownik domaga się od pracodawcy doręczenia zakresu obowiązków. Czy pracodawca ma obowiązek go wydać? Jeżeli ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 09.07.2015
  Kontrola aktywności pracownika na służbowym komputerze
  Czy pracodawca może sprawdzać adresy odwiedzanych przez pracownika stron internetowych albo treść odbieranych i wysyłanych przez niego ze służbowej skrzynki e-mailowej wiadomości? Czy wolno mu ukarać pracownika za korzystanie ze służbowego komputera do celów osobistych w trakcie godzin pracy? Tak, ale aby kontrolować aktywność pracowników na powierzonych im sprzętach elektronicznych, ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 24.06.2015
  Od 2016 r. krótszy czas przechowywania dokumentacji pracowniczej
  Takie rozwiązanie przewidziano w projekcie zmian w Kodeksie pracy opracowanym przez ministerstwo gospodarki. Nowelizacja ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu przechowywania dokumentacji płacowej oraz akt osobowych pracowników.Zakres i czas przechowywania tej dokumentacji zostanie ograniczony i uzależniony do rodzaju dokumentu i jej przydatności do celów ...