Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracodawcy 29.03.2012
  Czy za palenie w miejscach niedozwolonych można otrzymać mandat
  Pracownik, który pali wyroby tytoniowe w zakładzie pracy, w miejscu, które jest objęte zakazem palenia może zostać ukarany karą grzywny. Taki sam mandat może również otrzymać pracodawca, który dopuszcza na podległym mu terenie do palenia wyrobów tytoniowych wbrew zakazowi.Miejsca, w których nie można palićNie wolno palić wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 29.03.2012
  Badanie trzeźwości pracownika
  Pracodawca, który ma podejrzenia w stosunku do pracownika co do jego stanu trzeźwości może skierować go na badanie stanu trzeźwości. W zależności od okoliczności koszt badania stanu nietrzeźwości pracownika pokrywa pracodawca albo sam pracownik. Pracodawca może zwolnić nietrzeźwego pracownika z pracyPracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, wobec którego zachodzi podejrzenie, ...