Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracodawcy 25.08.2014
  Kontrolne badania lekarskie – po ponad 30 dniach nieprzerwanej choroby
  Przed dopuszczeniem do pracy, po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek ten pojawia się wówczas gdy 30-dniowy termin dotyczy okresu nieprzerwanej choroby pracownika.W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 17.08.2014
  Czasowe polecenie innych zadań – na określonych warunkach
  Pracodawca może na krótki okres przesunąć pracownika na inne stanowisko bez stosowania wypowiedzenia zmieniającego. Artykuł 42 § 4 Kodeksu pracy zezwala bowiem na taką zmianę rodzaju pracy w drodze polecenia służbowego, jeżeli odpowiada to kwalifikacjom pracownika, nie powoduje obniżenia jego pensji, a powierzenie następuje maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym. Musi to być ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 17.07.2014
  Zagraniczna delegacja firmowym autem zwalnia od wypłaty ryczałtu
  Jeśli pracodawca zapewni pracownikowi przejazd firmowym autem do i z docelowej miejscowości podróży służbowej, nie zwolni się z obowiązku wypłaty ryczałtu na jazdy komunikacją miejską. Konieczne jest nie tylko przewiezienie pracownika, ale też zapewnienie mu pojazdu w trakcie całej delegacji.W delegacjach zagranicznych przepisy przewidują dwa ryczałty przeznaczone na przejazdy miejscowe: tzw. ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 17.07.2014
  Nie było przejścia zakładu na innego pracodawcę – akta osobowe zostają
  Jeśli dwaj pracodawcy porozumieli się co do przejścia części zakładu, to bez zakończenia procedury przejęcia nie można przekazać akt osobowych pracowników drugiemu pracodawcy. A do tego konieczne jest nie tylko przejęcie zatrudnionych, ale też zadań i infrastruktury.W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.07.2014
  Premia regulaminowa to sposób na efektywne wynagradzanie
  Pracodawca, który zdecyduje się na wypłacanie premii pracownikom, może ją określić na kilka sposobów. Powinien jednak pamiętać, że od tego momentu staje się obowiązkowa – jeśli tylko pracownik wypełni kryteria jej otrzymania. Niewypłacenie w takiej sytuacji dodatkowych środków pracownikowi może narazić pracodawcę na karę grzywny lub powództwo do sądu pracy.Premia regulaminowa ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 18.06.2014
  Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP – tylko za jednego z rodziców
  Oboje rodzice mogą wymieniać się dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim oraz urlopem wychowawczym. Ale ze zwolnienia ze składek na FP i FGŚP może skorzystać tylko pracodawca tego z rodziców, który pierwszy udzielił urlopu na dane dziecko. Przez 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopów związanych z urodzeniem dziecka (dzieci) przy jednym porodzie jego pracodawcy przysługuje ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 18.06.2014
  Zaliczka na zagraniczną delegację – w obcej walucie lub złotych
  Jeśli pracodawca wysyła pracownika w zagraniczną podróż służbową, w czasie której zatrudniony będzie przejeżdżał przez kilka państw, może mu wypłacić zaliczkę w kilku walutach. Zaliczka na zagraniczną delegację powinna ułatwić pracownikowi podróż służbową.W sferze budżetowej podstawą prawną odpowiedzi na pytanie są przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 18.06.2014
  Inspektor PIP może sięgnąć po dokumenty starsze niż 3 lata
  W trakcie kontroli inspektor pracy może żądać przedstawienia zarówno dokumentów starszych, jak i najnowszych, gdyż nie jest w tym zakresie prawnie „ograniczony”. Ze względu na 3-letni termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy w czasie kontroli inspektorzy PIP najczęściej domagają się przedstawienia dokumentów z 3 ostatnich lat.Przeprowadzając kontrolę u pracodawcy, szczególnie ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 16.06.2014
  Termin przedawnienia odszkodowań za dyskryminację – nawet do 10 lat
  W sprawach o odszkodowanie w związku z dyskryminacją lub nierównym traktowaniem mogą wystąpić różne podstawy odpowiedzialności – kontraktowa lub deliktowa. Okres przedawnienia w pierwszym wypadku może wynieść maksymalnie 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, a w drugim - do 3 lat – postanowienie SN z 20 maja 2014 r. (I PZP 1/14).Osoba, wobec której ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 29.05.2014
  Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS – także po porodzie
  Zarówno w okresie wypowiedzenia, jak i w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego. To nic, że potem przestanie pracować lub uda się na urlop wychowawczy.Pracodawca, który ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, może wypłacać dofinansowanie do wypoczynku pracownika. Ma ...