Zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracownika

Data: 07-12-2013 r.

W przypadku, gdy pracodawca zmienia np. regulamin wynagradzania na niekorzyść pracowników, postanowienia zmienione na niekorzyść pracowników muszą być wprowadzone poprzez wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Przed zastosowaniem takich wypowiedzeń nie bronią przepisy o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem.

W przypadku dokonania zmian w regulaminie wynagradzania korzystniejsze postanowienia regulaminu, z dniem ich wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Nowe postanowienia wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Natomiast w przypadku zmiany regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników postanowienia mniej korzystne wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

W sytuacji, gdy pracodawca musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania, nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca może wręczyć wypowiedzenie zmieniające również tym pracownikom, którzy podlegają szczególnej ochronie, a więc m.in. kobietom w ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, chronionym działaczom związkowym czy pracownikom w wieku przedemerytalnym.


Katarzyna Pietruszyńska


Zobacz także:

Więcej na temat dokonywania zmian w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania można przeczytać w miesięczniku Prawo pracy Personel od A do Z.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33303 )
Array ( [docId] => 33303 )