Na umowie zlecenia trzeba chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

Data: 24-06-2013 r.

W umowie zlecenia można zawrzeć zapis zobowiązujący zleceniobiorcę do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Inspekcja w ramach kontroli nie powinna uznać tego za cechę umowy o pracę. Przynajmniej w przypadku, jeśli inne cechy nie wskazują na istnienie stosunku pracy.

Przepisy dotyczące umów zleceń nie regulują kwestii ochrony informacji niejawnych. A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać do umowy zlecenia obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warto określić o jakie tajemnice chodzi – np. dotyczące wielkości produkcji, danych kontrahentów, technologii, wielkości sprzedaży itp. Im bardziej szczegółowo strony sprecyzują zakres informacji niejawnych, tym łatwiej wykazać, czy dane zachowanie stanowiło złamanie zakazu.
W razie zaistnienia szkody wyrządzonej naruszeniem tajemnicy, zleceniodawca będzie mógł żądać odszkodowania od zleceniobiorcy. Strony mogą też przewidzieć w umowie karę umowną za takie naruszenie. Jest ona wygodna dla zleceniodawcy, gdyż ten np. nie musi wówczas wykazywać wysokości poniesionej szkody. Można też wskazać, że jeśli wartość szkody przewyższy wysokość kary umownej, zleceniobiorca może żądać zamiast niej odszkodowania.

Obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie należy do ważnych cech stosunku pracy. Samo wpisanie tego obowiązku do umowy zlecenia nie daje więc inspektorowi pracy podstaw do uznania zatrudnienia za umowę o pracę. Chyba, że jednocześnie wystąpią inne istotne okoliczności wskazujące na stosunek pracy, takie jak np.:
- podporządkowanie pracownicze (wykonywanie bieżących poleceń, funkcjonowanie w strukturze zakładu)
- obowiązek wykonywania zadań w określonym miejscu i czasie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26856 )
Array ( [docId] => 26856 )


Array ( [docId] => 26856 )