Na umowie zlecenia trzeba chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

Data: 24-06-2013 r.

W umowie zlecenia można zawrzeć zapis zobowiązujący zleceniobiorcę do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Inspekcja w ramach kontroli nie powinna uznać tego za cechę umowy o pracę. Przynajmniej w przypadku, jeśli inne cechy nie wskazują na istnienie stosunku pracy.

Przepisy dotyczące umów zleceń nie regulują kwestii ochrony informacji niejawnych. A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać do umowy zlecenia obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warto określić o jakie tajemnice chodzi – np. dotyczące wielkości produkcji, danych kontrahentów, technologii, wielkości sprzedaży itp. Im bardziej szczegółowo strony sprecyzują zakres informacji niejawnych, tym łatwiej wykazać, czy dane zachowanie stanowiło złamanie zakazu.
W razie zaistnienia szkody wyrządzonej naruszeniem tajemnicy, zleceniodawca będzie mógł żądać odszkodowania od zleceniobiorcy. Strony mogą też przewidzieć w umowie karę umowną za takie naruszenie. Jest ona wygodna dla zleceniodawcy, gdyż ten np. nie musi wówczas wykazywać wysokości poniesionej szkody. Można też wskazać, że jeśli wartość szkody przewyższy wysokość kary umownej, zleceniobiorca może żądać zamiast niej odszkodowania.

Obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie należy do ważnych cech stosunku pracy. Samo wpisanie tego obowiązku do umowy zlecenia nie daje więc inspektorowi pracy podstaw do uznania zatrudnienia za umowę o pracę. Chyba, że jednocześnie wystąpią inne istotne okoliczności wskazujące na stosunek pracy, takie jak np.:
- podporządkowanie pracownicze (wykonywanie bieżących poleceń, funkcjonowanie w strukturze zakładu)
- obowiązek wykonywania zadań w określonym miejscu i czasie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26856 )
Array ( [docId] => 26856 )