Projekt: więcej dzieci – więcej dni na opiekę

Data: 21-01-2013 r.

Posłowie chcą, aby pracownik, który wychowuje więcej niż jedno dziecko miał prawo do większej liczby dni wolnych na opiekę. Obecnie niezależnie od ilości potomstwa pracownik ma prawo do 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do skorzystania z 2 dni wolnych od pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Bez znaczenia jest przy tym ogólna sytuacja rodziny, tzn. ilość dzieci, wychowanie dziecka samotnie, czy też sytuacja zawodowa drugiego z rodziców.

Do ilu dni wolnych ma prawo pracowników, którego współmałżonek nie pracuje?

Rodziny wielodzietne wielokrotnie zgłaszały poczucie niesprawiedliwości w związku z brakiem uzależnienia liczby dni wolnych od liczby dzieci w rodzinie. Również Rzecznik Praw Dziecka uznał, że liczba dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat jest niewystarczająca i wystąpił w 2011 r. do Ministra Pracy z prośbą o zmiany legislacyjne w tym zakresie (wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2011 r., sygn. ZSS/50/11/2011/AB).

Proponowane zmiany

Zgodnie z poselskim projektem zmian w art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w nowym brzmieniu ma uzależnić ilość dni wolnych od tego:

  1. ile w rodzinie jest dzieci w wieku do lat 14,
  2. czy dziecko/dzieci wychowywane są przez dwojga rodziców/opiekunów czy jednego,
  3. czy drugi z rodziców/opiekunów pracuje zawodowo.

Jeśli chodzi o pkt 1, to wymiar zwolnienia od pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) ma wynosić:

  • 2 dni, jeżeli pracownik wychowuje jedno dziecko do lat 14,
  • 3 dni, jeżeli pracownik wychowuje dwoje dzieci do lat 14,
  • 4 dni, jeżeli pracownik wychowuje troje i więcej dzieci do lat 14.

Samotne wychowywanie dziecka/dzieci spowoduje zwiększenie liczby dni wolnych o jeden dzień.

Natomiast o jeden dzień mniej zwolnienia od pracy będzie w przypadku, gdy drugi z rodziców lub opiekunów wychowujący dziecko do lat 14, w dacie korzystania ze zwolnienia, będzie pozostawał bez pracy (w konsekwencji nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym).

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (nr druku sejmowego: 1028).

Podstawa prawna:

  • art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Autor: Katarzyna Borkowska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26835 )
Array ( [docId] => 26835 )