Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracownika 15.04.2013
  Ochrona przedemerytalna nie przysługuje przed emeryturą częściową
  Okres ochrony przedemerytalnej, w którym nie można wypowiedzieć umowy, liczy się zawsze od zwykłego albo obniżonego wieku emerytalnego. Nieco inaczej rzecz się ma z tzw. emeryturą częściową, wprowadzoną w 2013 roku.Wynikająca z art. 39 Kodeksu pracy ochrona przedemerytalna polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, jeśli: brakuje mu nie więcej ...

  Prawa i obowiązki pracownika 21.03.2013
  Pracownik ma 7 dni na zgłoszenie gotowości powrotu do pracy
  Po przywróceniu do pracy przez sąd pracownik ma określony czas na stawienie się w pracy. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że pracodawca nie musi ponownie przyjmować pracownika do pracy. Samo orzeczenie sądu o przywróceniu do pracy nie obliguje pracodawcy do ponownego zatrudnienia pracownika. Musi on bowiem zgłosić chęć powrotu do pracy i stawić się w zakładzie w przewidzianym ...

  Prawa i obowiązki pracownika 21.03.2013
  Okres bez pracy wlicza się do uprawnień pracowniczych
  Pracownikowi, którego sąd przywrócił do pracy, okres pozostawania bez pracy, za który wypłacono wynagrodzenie, wlicza się do uprawnień pracowniczych. Niemniej jednak ponieważ pracownik nie pracuje w tym czasie nie ma np. prawa do urlopu wypoczynkowego.Pracownikowi, który zgłosi gotowość podjęcia pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres pozostawania bez pracy, za który przyznano ...

  Prawa i obowiązki pracownika 09.03.2013
  Ciężarna korzysta z uprawnień od momentu przedstawienia zaświadczenia
  Stan ciąży powinien być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jest to dokument, którego może żądać pracodawca i od tego czasu pracownica korzysta ze swoich przywilejów. Dlatego też w jej interesie jest jak najszybsze dostarczenie takiego zaświadczenia.Pracownica w ciąży powinna poinformować pracodawcę o swoim stanie. W tym celu powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie. Może ...

  Prawa i obowiązki pracownika 31.01.2013
  Korzystanie z samochodu i telefonu służbowego
  Pracownicy często korzystają ze służbowych samochodów i telefonów komórkowych nie tylko do wykonywania zadań związanych z pracą. Jeżdżą i telefonują również prywatnie. Jednak nie zawsze jest ustalone, czy mogą pojechać samochodem służbowym po prywatne zakupy albo na wakacje. Czy pracodawca zawsze może potrącić pracownikowi z pensji koszt telefonicznych rozmów prywatnych?Pracownik ...

  Prawa i obowiązki pracownika 30.01.2013
  Wyższe diety za krajowe podróże służbowe
  Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące delegacji. 29 stycznia br. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wzrosła m.in. wysokość diety krajowej.Całość regulacji dotycząca podróży służbowych ...

  Prawa i obowiązki pracownika 20.01.2013
  Opieka nad dzieckiem dla pracownika, którego współmałżonek nie pracuje
  Pracownik wychowujący co najmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni na rok kalendarzowy. Zwolnienie to przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 14 lat (czyli do dnia jego 14. urodzin).Pracownik–rodzic ma prawo do szeregu uprawnień. Jednym nich jest tzw. prawo do „opieki” czyli płatnych 2 dni w roku, które może on wykorzystać ...

  Prawa i obowiązki pracownika 20.01.2013
  Projekt: więcej dzieci – więcej dni na opiekę
  Posłowie chcą, aby pracownik, który wychowuje więcej niż jedno dziecko miał prawo do większej liczby dni wolnych na opiekę. Obecnie niezależnie od ilości potomstwa pracownik ma prawo do 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do skorzystania z 2 dni wolnych od pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Bez znaczenia ...

  Prawa i obowiązki pracownika 09.01.2013
  Zmiana warunków pracy i płacy pracownikowi przed emeryturą
  Do wypowiedzeń zmieniających stosuje się takie same przepisy jak w przypadku wypowiedzeń definitywnych. W związku z tym pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można także zmienić warunków pracy lub płacy. W tym zakresie są jednak wyjątki.Przepisy dotyczące wypowiadania umów stosuje się także do wypowiedzeń zmieniających. Dlatego też pracownika w okresie przedemerytalnym nie można ...

  Prawa i obowiązki pracownika 02.01.2013
  Podjęcie zatrudnienia to jeszcze nie działalność konkurencyjna
  Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy. Czasem ten obowiązek zostaje „przedłużony” poprzez zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Okazuje się jednak, że działalnością konkurencyjną może być także podjęcie pracy w firmie lub jednostce, której interesy stoją w sprzeczności z interesami byłego pracodawcy.Z pracownikiem ...