Wyższe diety za krajowe podróże służbowe

Data: 31-01-2013 r.

Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące delegacji. 29 stycznia br. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wzrosła m.in. wysokość diety krajowej.

Całość regulacji dotycząca podróży służbowych została zamieszczona w jednym rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jednymi z najważniejszych zmian są:

  • podwyższenie stawki diety w delegacji krajowej – do 30 zł oraz
  • nowe wysokości diet przypisanych dla poszczególnych państw w delegacji zagranicznych,
  • wprowadzenie limitów noclegowych – wyniesie on maksymalnie dwudziestokrotność kwoty diety; w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu w kwocie przekraczającej limit.

Zwiększono także wysokości tych ryczałtów, które liczone są od kwoty diety lub limitu noclegowego. Ważne zmiany dotyczą kwestii rozliczania delegacji oraz zwrotu dodatkowych wydatków poniesionych w związku z odbywaną podróżą służbową. Po raz pierwszy pojawia się przykładowy katalog najczęściej występujących „innych wydatków” (n. on. opłaty za przejazdy płatnymi autostradami i postój w strefie płatnego parkowania), jak również wskazanie w jaki sposób odnieść się do kursów walut przy rozliczeniu delegacji zagranicznej.

 

Regulacje zawarte w nowym rozporządzeniu są ważne nie tylko dla sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni, co prawda mogą ustalić kwestie rozliczania podróży służbowych indywidualnie, według własnych potrzeb. Zasady te nie mogą być jednak mniej korzystne niż te wynikające z rozporządzenia.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Autor: Marek Rotkiewicz
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26837 )
Array ( [docId] => 26837 )