Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług

Data: 15-05-2015 r.

Biuro rachunkowe zawiera z klientami umowy o świadczenie usług. Umowy są zawierane na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie ma zapisu, że wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca. Czy jeżeli biuro wypowie klientowi umowę dnia 10 czerwca 2015 r. to kiedy upłynie okres wypowiedzenia: 9 lipca 2015 r. czy 31 lipca 2015 r.?

Jeżeli umowa o świadczeniu usług nie zawiera żadnych szczegółowych zasad regulujących obliczanie terminów zastosowanie znajdą przepisy art. 110-116 Kodeksu cywilnego.

 

Stąd, jeżeli dla umowy nie mają zastosowania przepisy, które nakazują przesunięcie skutku wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, to dla obliczenia miesięcznego terminu wypowiedzenia należy zastosować art. 112 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z którym: termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Zatem, jeżeli w umowie jest przewidziany miesięczny termin wypowiedzenia, a wypowiedzenie klient otrzyma 10 czerwca 2015 r., to termin wypowiedzenia upłynie w dniu 10 lipca 2015 r. Dlatego, że termin ten odpowiada datą początkowemu dniowi terminu.

Anna Kostecka, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37163 )
Array ( [docId] => 37163 )