Przy umowie zlecenia nie ma kwoty wolnej od potrąceń

Data: 20-02-2013 r.

Świadczenie jakie otrzymuje zleceniobiorca jest wynagrodzeniem, ale nie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W związku z tym, nie korzysta ono z ochrony przewidzianej na pensji pracowników.

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej korzysta z dużo mniejszej ochrony niż wykonywanie zadań na podstawie umowy o pracę. Różnice te dotyczą także potrącania z wynagrodzenia.

 

Od zasady jest wyjątek

Jeżeli zleceniodawca otrzyma pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia – powinien całą pensję przelać na wskazane konto. Chociaż w tym zakresie istnieje jednak wyjątek. W sytuacji, gdy umowa zlecenia jest wyłącznym źródłem dochodu dla takiej osoby i ma ona charakter periodyczny – wtedy takie wynagrodzenie podlega ochronie przed potrąceniami.

Zasady dotyczące ochrony wynagrodzenia wynikające z Kodeksu pracy stosuje się bowiem odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania (art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Dlatego też, w sytuacji gdy zleceniodawca wie, że wypłacane przez niego wynagrodzenie z umowy zlecenia jest jedynym jakie otrzymuje zleceniobiorca oraz ma ono charakter periodyczny – wtedy takie świadczenie podlega ochronie.

 

Przykład:

Pracodawca zatrudnia zleceniobiorcę. Jego wynagrodzenie jest ustalone na poziomie 3.000 zł. Zakład pracy otrzymał pismo od komornika o niealimentacyjnym zajęciu pensji. Pracodawca powinien przelać na konto komornika wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kwot granicznych i kwoty wolnej od potrąceń obowiązującej w Kodeksie pracy.

 

Pensja netto zleceniobiorcy wynosi:

  • 3000 zł – 411,30 zł (składka na ZUS) – 232,98 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 199 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 2156,72 zł.

Ponieważ jest to jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy komornik zażądał od pracodawcy 50% kwoty netto, dlatego też tytułem zajęcia zleceniodawca powinien na konto wskazane przez komornika przelać kwotę: 1.078,36 zł.

 

Nie ma płacy minimalnej

W przypadku wynagrodzenia pracownika mamy do czynienia zarówno z kwotą wolną od potrąceń jak i pensją minimalną.

Inaczej przedstawia się sytuacja osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. W zakresie ochrony egzekucji wynagrodzenia, zastosowanie będą miały jedynie wysokości potrącanych kwot a nie kwota wolna od potrąceń. Pojęcie takie nie funkcjonuje bowiem w Kodeksie cywilnym. Granice potrąceń są jednak i w tym przypadku ustalone.

Nie podlegają bowiem egzekucji:

  • pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty - u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę,
  • pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie - u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 829 pkt 5, art. 833 § 1, § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.),
  • art. 87 § 1 pkt 2, § 3 pkt 2, art. 871 – ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

Ewelina Tusińska

specjalista prawa pracy

 

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26874 )
Array ( [docId] => 26874 )