Umowa zlecenia zamiast umowy o pracę

Autor: Ładosz Ewa
Data: 23-10-2012 r.

Pracodawco, zanim zastąpisz umowę o pracę umową zlecenia warto zastanowić się nad konsekwencjami. W przypadku kontroli z Inspekcji Pracy inspektor może skierować do sądu wniosek o ustalenie stosunku pracy.

Dlaczego pracodawcy niechętnie zawierają umowy o pracę

Pracodawcy dość sceptycznie podchodzą do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Zgodnie z zapisem w kodeksie pracy umowa o pracę określa:

  • strony umowy,
  • rodzaj umowy,
  • datę jej zawarcia,
  • warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie (stosowne do wykonywanej pracy),
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Przedsiębiorcy ponadto muszą liczyć się nie tylko z wypłatą wynagrodzenia, zapłatą podatku do urzędu skarbowego i odprowadzeniem należnych składek do ZUS, ale także koniecznością kierowania na badania lekarskie, szkolenia z dziedziny BHP itp.

Poza wyżej wymienionymi obowiązkami zatrudniając na umowę o pracę pracodawca musi założyć każdemu akta osobowe, zgromadzić w nich stosowne dokumenty. Ponadto każdemu pracownikowi należy prowadzić miesięczną ewidencję czasu pracy oraz roczną ewidencję czasu pracy oraz ewidencję wykorzystanych urlopów.

Korzyści z zawarcia umowy zlecenia

Umowa zalecenia posiada swoiste cechy, które pozwalają na odróżnienie jej od umowy o pracę. Przede wszystkim umowa zlecenia określa konkretne czynności i termin ich wykonania. Zleceniobiorca nie wykonuje powierzonych czynności pod nadzorem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Zawarcie umowy zlecenia nie uprawnia do urlopu wypoczynkowego, nie zalicza się do stażu pracy.

Jeżeli umowa zlecenia zawarta została z uczniem lub studentem do 26. roku życia, zleceniodawca nie odprowadza od niej składek do ZUS. W pozostałych przypadkach, w zależności od statusu osoby (czy prowadzi działalność, pracuje w innym zakładzie pracy itp.) stosuje się właściwe przepisy ubezpieczeniowe.

 

Dlaczego umowy o pracę nie można zastąpić umową zlecenia

Zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia jest dość ryzykownym posunięciem. Jeżeli z zebranych informacji wynika, że w zakładzie pracy zawarto umowę zlecenia zamiast umowy o pracę, inspektor Inspekcji Pracy może w imieniu pracowników złożyć do sądu wniosek o ustalenie stosunku pracy.

Ustalenie istnienia stosunku pracy spowoduje m.in. konieczność naliczenia i zapłaty należnych składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzenia, odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty. Poza wyżej wymienionymi opłatami w przypadku kiedy naruszone zostały normy czasu pracy można liczyć się także z naliczeniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.


Zobacz także:

Ładosz Ewa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26868 )
Array ( [docId] => 26868 )