Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne 20.02.2013
  Przy umowie zlecenia nie ma kwoty wolnej od potrąceń
  Świadczenie jakie otrzymuje zleceniobiorca jest wynagrodzeniem, ale nie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W związku z tym, nie korzysta ono z ochrony przewidzianej na pensji pracowników. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej korzysta z dużo mniejszej ochrony niż wykonywanie zadań na podstawie umowy o pracę. Różnice te dotyczą także potrącania z wynagrodzenia.   Od ...

  Umowy cywilnoprawne 20.02.2013
  Nie ma składek ZUS od umowy o dzieło przed nawiązaniem stosunku pracy
  Jeżeli umowa o dzieło została wykonana jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy, to nie ma obowiązku naliczenia składek na ZUS. Została bowiem zawarta z osobą nie będącą pracownikiem. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zasady jej zawierania określone zostały w Kodeksie ...

  Umowy cywilnoprawne 20.02.2013
  Do umowy zlecenia nie stosuje się limitów czasowych
  Umowy zlecenia mogą być zawierane zarówno na czas oznaczony jak i nieokreślony. Zależy to od potrzeb zleceniodawcy i charakteru pracy. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 ust. 1 Kodeksu cywilnego). W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca ...

  Umowy cywilnoprawne 14.02.2013
  Przy umowie zlecenia nie ma kwoty wolnej od potrąceń
  Świadczenie jakie otrzymuje zleceniobiorca jest wynagrodzeniem, ale nie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W związku z tym, nie korzysta ono z ochrony przewidzianej na pensji pracowników. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej korzysta z dużo mniejszej ochrony niż wykonywanie zadań na podstawie umowy o pracę. Różnice te dotyczą także potrącania z wynagrodzenia. Od ...

  Umowy cywilnoprawne 14.02.2013
  ZUS kwestionuje umowy zlecenia
  ZUS weryfikuje zawarte umowy cywilnoprawne w trakcie kontroli planowych, jak również kontroli doraźnych przeprowadzanych po otrzymaniu skarg od osób ubezpieczonych lub zawiadomień ze strony PIP. Po uznaniu umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę płatnik musi skorygować zgłoszenie danej osoby do ubezpieczeń, a konkretnie kod tytułu ubezpieczenia oraz ewentualnie zakres ubezpieczeń. Po przeprowadzonej ...

  Umowy cywilnoprawne 31.12.2012
  PIP skrupulatniej skontroluje umowy cywilnoprawne
  Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach umowy o pracę to wykroczenie zagrożone karą od 1.000 do 30.000 zł. W latach 2013–2015 Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie szeregu kontroli, podczas których przyjrzy się uważniej m.in. zawieraniu takich umów. Pracodawcy powinni spodziewać się również kontroli w zakresie wypłaty wynagrodzeń i bezpieczeństwa pracy.Przez nawiązanie ...

  Umowy cywilnoprawne 15.10.2012
  Umowa zlecenia zamiast umowy o pracę
  Pracodawco, zanim zastąpisz umowę o pracę umową zlecenia warto zastanowić się nad konsekwencjami. W przypadku kontroli z Inspekcji Pracy inspektor może skierować do sądu wniosek o ustalenie stosunku pracy.Dlaczego pracodawcy niechętnie zawierają umowy o pracę Pracodawcy dość sceptycznie podchodzą do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Zgodnie z zapisem w kodeksie pracy umowa ...

  Umowy cywilnoprawne 14.08.2012
  Kiedy praca na umowę zlecenie może zostać uznana za stosunek pracy
  Aby umowa zlecenia została sklasyfikowana jako umowa o pracę, niezbędne jest ustalenie, że przeważający charakter w tej umowie mają cechy istotne i znamienne dla umowy o pracę, takie jak na przykład: osobiste wykonywanie pracy, podporządkowanie pracownika. Umowa zlecenia jest jedną z umów cywilnoprawnych, której regulację znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Umowa ta, z racji tego, że nie ...