Jak obliczyć urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Autor: Pudzianowska Aleksandra
Data: 02-08-2012 r.

Urlop wychowawczy obniża pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego. Ale tylko jeżeli trwa co najmniej miesiąc.

Prawo do urlopu wychowawczego masz, jeżeli Twój staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy. Urlop ma Ci umożliwić osobistą opiekę nad dzieckiem. Może on trwać do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Jeżeli chcesz skorzystać z tego urlopu musisz złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek i wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu.

Wykorzystywanie urlopu wychowawczego ma jednak wpływ na Twój urlop wypoczynkowy.

Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy, jeżeli nieobecność spowodowana:

  • urlopem bezpłatnym,
  • urlopem wychowawczym,
  • odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
  • tymczasowym aresztowaniem,
  • odbywaniem kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy

trwa dłużej niż miesiąc, obniża urlop wypoczynkowy o 1/12 (za każdy miesiąc nieobecności).

Niemniej jednak zasada ta dotyczy roku, w którym wracasz do pracy po urlopie wychowawczym (czy innej wskazanej wyżej nieobecności). Oznacza to, że jeżeli pójdziesz na urlop wychowawczy w jednym roku a wrócisz w kolejnym – urlop wypoczynkowy zostanie obniżony tylko w tym roku, w którym wracasz z urlopu wychowawczego. Jeżeli natomiast jesteś na urlopie wychowawczym przez cały rok – w ogóle nie nabywasz prawa do urlopu wypoczynkowego.

 

Przykład:

Pani Anna w październiku 2011 r. rozpoczęła urlop wychowawczy. Wróciła do pracy w czerwcu 2013 r. W związku z tym, za 2011 r. pracownicy przysługuje cały urlop wypoczynkowy, za 2012 r. nie nabywa ona w ogóle prawa do urlopu wypoczynkowego gdyż cały rok jest na wychowawczym, natomiast w 2013 r. ma ona prawo do urlopu proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy, czyli przy założeniu że będzie pracować co najmniej do końca 2013 roku będzie miała prawo do 7/12 (czerwiec - grudzień) z przysługującego jej wymiaru (20 lub 26 dni).

Natomiast jeżeli weźmiesz krótki urlop wychowawczy, który rozpocznie się i skończy w tym samym roku – stracisz po 1/12 urlopu wypoczynkowego za każdy pełny miesiąc urlopu wychowawczego.

Przykład:

Pani Katarzyna rozpoczęła urlop 1 marca 2012 r. Złożyła wniosek o 6,5 miesiąca tego zwolnienia – do 15 października. W związku z tym pracodawca obniżył jej urlop wypoczynkowy o 6/12 – gdyż przez tyle pełnych miesięcy pani Katarzyna była na urlopie wychowawczym.

 

Pudzianowska Aleksandra

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26908 )
Array ( [docId] => 26908 )