Na ślub matki pracownikowi nie przysługuje urlop okolicznościowy

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 20-03-2014 r.

Płatne zwolnienie od pracy, tzw. urlop okolicznościowy, przysługuje tylko na te zdarzenia, które zostały wymienione w przepisach. W razie zaistnienia innych okoliczności pracodawca nie ma obowiązku udzielić zwolnienia.

Jednymi z najpopularniejszych płatnych zwolnień od pracy są tzw. urlopy okolicznościowe. To dni wolne, których pracodawca udziela zatrudnionemu na jego wniosek, jeśli zajdą okoliczności przewidziane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Wymiar zwolnienia uzależniony jest od zdarzenia, stanowiącego podstawę udzielenia zwolnienia i wynosi:

  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W przypadku innych zdarzeń niż wymienione, np. pogrzebu dziadków żony, pracownikowi nie przysługuje urlop okolicznościowy. W tego typu sytuacjach, jeśli pracodawca nie chce udzielić płatnego zwolnienia, pracownikowi pozostaje wnioskowanie np. o urlop wypoczynkowy lub bezpłatny albo wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w trybie „na żądanie” .

Przykładowo, jeśli pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu urlopu okolicznościowego na ślub matki, pracodawca nie ma obowiązku udzielić zatrudnionemu urlopu okolicznościowego (chociaż może to zrobić).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34453 )
Array ( [docId] => 34453 )