Na urlopie wychowawczym można pracować zarobkowo

Data: 26-07-2013 r.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, albo inną działalność- w tym naukę lub szkolenie – jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Podczas urlopu wychowawczego można także zatrudnić się na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Rozwiązanie to pozwala na dorabianie bez utraty ochrony przed wypowiedzeniem. Jest jednak warunek: dodatkowa aktywność zawodowa nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Będzie on spełniony w przypadku, gdy dodatkowa praca odbywa się w dowolnie wybranych przez pracownika godzinach pracy, albo gdy może pracować poza siedzibą firmy – np. w domu.

Taka umowa nie może przypominać - także w praktyce jej stosowania – umowy o pracę. Powinna mieć więc jak najmniej cech stosunku pracy, z których najważniejszą jest tzw. podporządkowanie pracownicze (służbowe). Pracownik nie powinien robić dokładnie tego samego co wcześniej na umowę o pracę. chyba, że sposób wykonania umowy znacznie się różni – np. może wykonywać swoje obowiązki w dowolnym czasie i miejscu.

Zamiast podpisywania nowej umowy można także zażądać obniżenia wymiaru czasu pracy. Następuje ono bez zmiany umowy o pracę, na podstawie samego pisemnego wniosku pracownika, który pracodawca musi uwzględnić. Pracownik powinien złożyć wniosek co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.

Zmniejszenie etatu zastępuje korzystanie z urlopu wychowawczego, a więc automatycznie zmniejsza też jego wymiar.

Pracownikowi w czasie obniżenia wymiaru czasu pracy przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem, identyczna jak na urlopie wychowawczym. Jednak może ona objąć maksymalnie rok od dnia złożenia wniosku o pracę w niższym wymiarze (nawet jeśli samo obniżenie trwa dłużej).

Przykład: Pracownica 1 lipca 2013 r. złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Jej ochrona przed wypowiedzeniem będzie trwała od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r.

Zapamiętaj! Pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru również można czasowo (do 3 miesięcy w roku kalendarzowym) delegować do innych zadań.

Podstawa prawna: Art. 29, art. 186[2], art. 186[7] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, ze zm.).

 

Przykład:
Zapamiętaj!
Podstawa prawna:

Marta SzostakZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27051 )
Array ( [docId] => 27051 )