Opóźnienie w dostarczeniu świadectwa pracy a urlop wypoczynkowy

Data: 04-06-2013 r.

Jeśli dostarczenie z opóźnieniem przez pracownika świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy spowoduje, iż powinien on mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni np. 2 lata wcześniej, niż naliczył to pracodawca - powstanie urlop zaległy, którego należy udzielić pracownikowi.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na:

  • przerwy w zatrudnieniu oraz
  • sposób ustania stosunku pracy.

Pracodawca ustala wymiar urlopu wypoczynkowego na podstawie dokumentów przedstawionych przez pracownika. Jeśli ten nie przedstawia świadectw pracy potwierdzających okres poprzedniego zatrudnienia czy dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie, pracodawca nalicza urlop wypoczynkowy na podstawie posiadanych dokumentów. Jeśli jednak pracownik następnie doniesie świadectwa pracy dokumentujące poprzednie zatrudnienie, pracodawca ma obowiązek ustalić jego wymiar urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem tych nowych danych.

Uwaga! Pracodawca nie może naliczać urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze dopiero od momentu dostarczenia dokumentów przez pracownika. Wymiar urlopu zależy bowiem od stażu pracy. Świadectwa pracy potwierdzają jedynie ten staż.

Przykład:

Pracownik jest w zakładzie pracy zatrudniony od września 2010 r. Dopiero w marcu 2013 r. doniósł świadectwa pracy obejmujące lata 2009-2010. Na podstawie wcześniej posiadanych informacji pracodawca ustalił, że 26-dniowy wymiar urlopu pracownik nabędzie w 2013 r. Po dostarczeniu kolejnych świadectw pracy okazało się, że wymiar urlopu zmienił się na wyższy już w 2011 r., czyli 2 lata wstecz.

W tym przypadku należy uznać dostarczone z opóźnieniem świadectwa pracy i przeliczyć wyższy wymiar urlopu od 2011 r. Pracodawca powinien też odebrać od pracownika krótkie oświadczenie potwierdzające, iż ze znacznym opóźnieniem dostarczył świadectwa pracy, które miały wpływ na wymiar jego urlopu wypoczynkowego. W ten sposób, w trakcie ewentualnej kontroli, pracodawca wytłumaczy się z powstania zaległego urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca nie miałby natomiast obowiązku udzielenia urlopu, który uległ już przedawnieniu. Oznacza to, że gdyby pracownik dopiero w 2013 r. dostarczył brakujące dokumenty poświadczające dodatkowy staż pracy, a następnie na tej podstawie domagałby się wyższego wymiaru urlopu np. za 2008 r. to pracodawca nie miałby obowiązku jego udzielenia ze względu na przedawnienie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27009 )
Array ( [docId] => 27009 )