Porozumienie przenoszące urlop trzeba podpisać przed końcem umowy

Data: 27-05-2013 r.

Jeśli pracownikowi na zakończenie umowy zostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, trzeba zapłacić za niego ekwiwalent. Można jednak uniknąć tego obowiązku, jeśli strony podpiszą porozumienie przenoszące urlop do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy o pracę.

Jeśli łącząca strony umowa o pracę kończy się, a pracownik ma niewykorzystany urlop, z dniem jej zakończenia powstaje obowiązek zapłaty ekwiwalentu pieniężnego za każdy dzień takiego urlopu. Jest jednak wyjątek, kiedy ekwiwalentu nie trzeba płacić. Mianowicie, jeśli strony zawierają kolejną umowę o pracę (wszystko jedno: terminową lub bezterminową) bezpośrednio po poprzedniej, mogą zawrzeć porozumienie przenoszące urlop na kolejną umowę.

 

Art. 171 § 3 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje na porozumienie stron. Pracodawca nie może więc sam, bez zgody pracownika, przenieść urlopu.

Przepisy nic nie wspominają natomiast o tym, w jakiej formie porozumienie przenoszące urlop ma być zawarte. Może ona więc być dowolna, byle tylko pracodawca był w stanie udowodnić, że do porozumienia doszło. Niekiedy za dorozumiane porozumienie uznaje się sytuację w której np. pracownik złożył wniosek o wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy, a pracodawca go zaakceptował. Występuje tu zgoda obu stron, więc inspektor pracy nie powinien nakazywać wypłaty ekwiwalentu. Niemniej jednak najlepiej – choćby dla celów dowodowych – przygotować druk porozumienia przenoszącego urlop i wypisywać go przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę.

Natomiast nie można uznać, że porozumienie następuje automatycznie (np. że pracownik nie domaga się ekwiwalentu, więc zgodził się na przeniesienie urlopu). Taka interpretacja jest bardzo ryzykowna.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27007 )
Array ( [docId] => 27007 )