Pracownik nie przychodzi do pracy, gdy zachoruje niania jego dziecka

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 02-06-2014 r.

Jeśli niania opiekująca się dzieckiem pracownika zachoruje, może on nie przyjść do pracy i otrzyma z tego tytułu zasiłek opiekuńczy. Warunek – pracownik musi zatrudniać nianię legalnie, czyli mieć z nią zawartą umowę uaktywniającą.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi m.in. w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, w przypadku:

 
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

  • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Jeśli zatem pracownikowi zachoruje niania, która na co dzień opiekuje się jego dzieckiem, może on nie przyjść z tego powodu do pracy. Pracodawca musi usprawiedliwić taką nieobecność pracownika w pracy. Za dni absencji pracownik nie otrzyma jednak wynagrodzenia, ale zasiłek opiekuńczy.

Po powrocie do pracy pracownik musi złożyć pracodawcy własnoręcznie podpisane oświadczenie o przyczynie swojej nieobecności (oczywiście o swojej nieobecności pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę np. telefonicznie, odpowiednio wcześniej). Do oświadczenia pracownik musi dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy niani. Te dwa dokumenty są wystarczające i do usprawiedliwienia nieobecności w pracy, jak i do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34981 )
Array ( [docId] => 34981 )