Przesunięcie urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika

Data: 12-12-2012 r.

Są sytuacje, w których pracownik nie może rozpocząć urlopu w planowanym terminie. W takiej sytuacji urlop ten należy przesunąć. Dobrowolnie możecie przesunąć nierozpoczęty urlop na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jeżeli to pracownik wnioskuje o przesunięcie z ważnych przyczyn terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, pracodawca nie musi wcale wyrazić na to zgody. Może wymagać, by pracownik wykorzystał urlop w terminie ustalonym wcześniej w planie urlopów. To przełożony (a nie pracownik) decyduje, czy pracownik będzie mógł wykorzystać urlop w przesuniętym terminie, czy też nie. Niemniej jednak, jeżeli pracownik ma naprawdę ważny powód, pracodawca powinien w miarę możliwości zgodzić się na przesunięcie terminu wypoczynku.

Wniosek o przesunięcie urlopu

Pracownik, we wniosku powinien oczywiście podać przyczynę przesunięcia urlopu oraz może podać propozycję terminu w jakim chce go następnie wykorzystać. Może być tak, że pracodawca zgodzi się na samo przesunięcie, ale nie będzie mu pasował zaproponowany przez pracownika kolejny termin na wykorzystanie urlopu. W takiej sytuacji należy poinformować pracownika o zgodzie na przesunięcie urlopu i braku zgody na nowy termin.

Przykład:

Pracownik poprosił pracodawcę o przesunięcie urlopu. Nie podał jednak konkretnej przyczyny, wpisał jedynie „z ważnych powodów”. W takiej sytuacji pracodawca ma możliwość poprosić pracownika o doprecyzowanie powodów przesunięcia wypoczynku. W razie odmowy pracodawca może nie zgodzić się na przesunięcie urlopu.

Pracownik podał jednak powód, poinformował pracodawcę, że biuro podróży w którym wykupił wycieczkę przesunęło o 2 dni wylot, przez co pracownik będzie musiał wrócić do pracy 2 dni później. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie (np. pracownik nie jest bezwzględnie potrzebny w pracy w dzień po pierwotnej dacie powrotu z urlopu), pracodawca powinien zgodzić się na prośbę pracownika.

Wzór wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Warszawa, ……………………...

Jan Kowalski,

dział kontroli wewnętrznej

starszy specjalista

Firma

AVG Investments

Wniosek pracownika o przesunięcie

terminu urlopu wypoczynkowego

Z powodu ogłoszenia upadłości przez biuro podróży i odwołania wykupionej wycieczki uprzejmie proszę o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego ujętego w planie urlopów na 10 dni pracy w okresie od 20 do 31 sierpnia na inny termin, tj. na okres od 10 dni pracy od 10 do 21 września.


Jan Kowalski

Wyrażam zgodę

.........……………………………................

(data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

do reprezentowania pracodawcy)

Podstawa prawna:

  • art. 164 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26951 )
Array ( [docId] => 26951 )