Wszystkie artykuły

  Urlopy i zwolnienia 25.04.2019
  Jak odbierać i przechowywać e-ZLA i jak generować raporty?
  W jaki sposób należy obecnie postępować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi? Jak je odbieramy? Jak należy je przechowywać. I jakich dodatkowych czynności płatnik może dokonać za pośrednictwem PUE ZUS? Sprawdź.Jak pracodawca odbiera e-zwolnienie?Płatnik składek, który ma założony swój profil na PUE ZUS, a tym samym możliwość odbierania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ...

  Urlopy i zwolnienia 04.09.2018
  Świadczenie urlopowe to nie to samo co dopłata do wypoczynku
  Świadczenie urlopowe często bywa mylone z dopłatą do wypoczynku pracownika wypłacaną z funduszu socjalnego. Różnica jest zasadnicza, ponieważ świadczenie urlopowe jest roszczeniowe (można go żądać po spełnieniu określonych przesłanek), a przy jego wypłacie nie stosuje się tzw. kryteriów socjalnych.Jaki jest podstawowy warunek otrzymania świadczenia urlopowego?Świadczenie urlopowe ...

  Urlopy i zwolnienia 29.01.2016
  Urlopy rodzicielskie – silniejsza ochrona od 2 stycznia
  Ochrona pracowników-rodziców jest zróżnicowana. Na urlopie wychowawczym jest osłabiona w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika w zakładach zatrudniających co najmniej 20 osób. Natomiast na urlopie macierzyńskim okazuje się bardzo silna. Nowelizacja Kodeksu pracy wchodząca w życie 2 stycznia 2016 r. wyraźnie obejmuje silną ochroną także urlop rodzicielski oraz ojcowski.Z ...

  Urlopy i zwolnienia 29.01.2016
  Ciężarna, karmiąca i nadgodziny – wynagrodzenie urlopowe
  Wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy ma być obliczane jak wynagrodzenie urlopowe. Podobnie jak pensja wypłacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z obowiązku pracy w związku z ciążą. Na zbliżonych zasadach będzie również wypłacane wynagrodzenie za niedopracowane godziny w związku z oddaniem czasu wolnego za nadgodziny. Wszystko to wynika ze znowelizowanego rozporządzenia.Nowelizacja ...

  Urlopy i zwolnienia 07.01.2016
  Informacja o wymiarze urlopu dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo, gdy nie wiadomo, kiedy pracownik zastępowany wróci do pracy
  Pracodawca zatrudnił osobę na zastępstwo nieobecnego pracownika 6 lutego 2015 roku. Praca na zastępstwo nie jest pierwszą umową o pracę w karierze zawodowej tej osoby. W zawartej umowie nie ma konkretnej daty powrotu zastępowanego pracownika do pracy (umowa ma się rozwiązać z dniem jego powrotu do firmy). Jak w takim przypadku powinien brzmieć zapis dotyczący wymiaru urlopu wypoczynkowego ...

  Urlopy i zwolnienia 07.01.2016
  Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie wymiaru urlopu po przedstawieniu przez pracownika nowych świadectw pracy
  1 października 2015 r. pracodawca zatrudnił 23 osoby. W informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wpisano, że od 1 października do 31 grudnia 2015 r. pracownikom przysługuje 7 dni urlopu wypoczynkowego (w proporcji za 3 miesiące). Po dostarczeniu świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy okazało się, że większość pracowników w bieżącym roku wykorzystała 20 ...

  Urlopy i zwolnienia 04.01.2016
  Aż 2 lata na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  Aż 24 miesiące liczone od dnia porodu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, a także możliwość jego podziału na części i wzmocnienie ochrony pracownika korzystającego z tego urlopu. To wszystko już od 2 stycznia 2016 r.Tzw. nowelizacja rodzicielska, wchodząca w życie na początku 2016 roku, oprócz zmian w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, czy zwolnieniach „na ...

  Urlopy i zwolnienia 04.01.2016
  Radca prawny częściowo pracuje poza zakładem
  Co najmniej 3/5 wymiaru czasu pracy radca prawny może przepracować poza zakładem. Ma to wiele konsekwencji w praktyce, np. w zakresie ewidencjonowania czasu pracy lub urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może wprowadzić w ewidencji czasu pracy osobne oznaczenia dla czasu pracy radcy prawnego w siedzibie pracodawcy i czasu poświęconego na załatwianie spraw poza nią. Przepisy dotyczące radców ...

  Urlopy i zwolnienia 04.01.2016
  Chory w dniu odbioru – dzień oddany, chory w święto – trzeba oddać
  Jeśli w zakładzie wolne są soboty, trzeba dać dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę 26 grudnia. Jeśli pracodawca wyznaczył odbiór dnia wolnego np. w dniu 24 grudnia, a pracownik zachorował i 24 grudnia był na zwolnieniu, uważa się, że odebrał dzień wolny. Z kolei odwrotnie – jeśli pracownik był chory 26 grudnia, musi i tak odebrać dodatkowy dzień wolnyKażde święto nieprzypadające ...

  Urlopy i zwolnienia 04.12.2015
  Zdrowy może żądać urlopu wypoczynkowego po rodzicielskim
  Pracodawca nie musi udzielać urlopu wypoczynkowego pracownicy na okres przypadający po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) i następującego po nim zwolnienia lekarskiego, jeżeli jest ona nadal niezdolna do pracy z powodu choroby. Tak wynika z niedawnego wyroku SN.Zasadą jest, że termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego powinien być uzgodniony między pracodawcą a ...