Wszystkie artykuły

  Urlopy i zwolnienia 13.04.2012
  Urlop okolicznościowy w czasie zwolnienia lekarskiego
  Sam fakt, iż w dniu zdarzenia uprawniającego do urlopu okolicznościowego pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, nie zamyka mu drogi do skorzystania z takich dni wolnych w późniejszym czasie.Okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu okolicznościowego Pracodawca jest obowiązany zwolnić Cię od pracy na czas obejmujący: 2 dni - w razie ślubu lub urodzenia się Twojego ...

  Urlopy i zwolnienia 11.04.2012
  Podróż służbowa a oddelegowanie
  Uwarunkowania gospodarcze zmuszają do wysyłania swoich pracowników do pracy poza granice kraju. Niezwykle istotną kwestią związaną z zagadnieniami dotyczącymi wykonywania zadań służbowych poza miejscem pracy jest określenie, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, czy z oddelegowaniem. Pojęcie podróży służbowej zostało zdefiniowane w art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Podróżą ...

  Urlopy i zwolnienia 11.04.2012
  Ustanie stosunku pracy a prawo do urlopu
  W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, przysługuje pracownikowi urlop u dotychczasowego pracodawcy ale w wymiarze proporcjonalnym do okresu jaki przepracował u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.Kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu na cały dany rok.Pracodawca powinien niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca.Natomiast ...

  Urlopy i zwolnienia 11.04.2012
  Prawo do tzw. pierwszego urlopu
  Kodeks pracy posługuje się pojęciem „pierwszego urlopu” w kontekście pierwszego roku pracy, a nie pierwszego pracodawcy. W związku z tym, jeżeli podejmujesz pracę po raz pierwszy w życiu, a następnie w ramach tego samego roku ją zmieniasz, to u wszystkich pracodawców w tym roku będziesz korzystał z „pierwszego urlopu”.Pierwszy urlop Jeżeli jesteś po raz pierwszy zatrudniony ...

  Urlopy i zwolnienia 11.04.2012
  Zamiana wniosku urlopowego na wniosek o odbiór nadgodzin
  Pracownik może zamienić wniosek urlopowy zaakceptowany już przez swoje pracodawcę na wniosek o odbiór godzin nadliczbowych, ale tylko wtedy, gdy wykaże, że ma ważne powody. Nadgodziny Praca ponad zaplanowany na dany okres czas skutkuje nadgodzinami. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może Ci zapłacić (wynagrodzenie plus dodatek) albo udzielić czasu ...

  Urlopy i zwolnienia 06.04.2012
  Prawo do urlopu okolicznościowego w czasie urlopu wypoczynkowego
  Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze dnia lub dwóch dni m.in. w przypadku zgonu i pogrzebu lub ślubu osoby bliskiej. Dowiedz się, czy pracownik ma prawo żądać odebrania tzw. urlopu okolicznościowego w innym terminie, gdy okoliczności pozwalające na skorzystanie z niego nastąpiły w czasie jego urlopu wypoczynkowego.Urlop okolicznościowy a przerwanie urlopu wypoczynkowegoSytuacje ...

  Urlopy i zwolnienia 29.03.2012
  Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
  Po upływie miesiąca pracy pracownik, który podjął pierwszą w życiu pracę ma prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po roku pracy. Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.Pierwszy urlop w wymiarze 1/12Pracownik, który podejmuje pierwszy raz w życiu pracę uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ...