Wymiar urlopu wypoczynkowego w roku wykorzystywania urlopu wychowawczego

Data: 20-11-2012 r.

Pracownikowi należy pomniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego za przebywanie na urlopie wychowawczym ale jedynie w roku powrotu do pracy.

Pracownikowi, który rozpoczyna lub kończy pracę w trakcie roku kalendarzowego przysługuje urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Takie same zasady jak przy proporcjonalnym urlopie wypoczynkowym obowiązują w sytuacji, gdy pracownik powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że tylko powyższe nieobecności w pracy powodują obniżenie wymiaru urlopu.

W związku z tym, każdy miesiąc nieobecności spowodowany urlopem wychowawczym będzie obniżał prawo do urlopu wypoczynkowego. Niemniej jednak, zgodnie z wykładnią PIP i MPiPS obniżeniu ulega jedynie wymiar urlopu w roku powrotu pracownika z urlopu wychowawczego.

Przykład:

Pracownica jest na urlopie wychowawczym od 22 marca 2012 r. do 24 maja 2013 r. W 2012 r. wykorzystała 6 dni urlopu wypoczynkowego. Ma ona prawo do 26 dni urlopu rocznie.

W związku z tym, za 2012 r. należy jej się cały urlop wypoczynkowy – urlop macierzyński nie obniża prawa do urlopu wypoczynkowego, a wychowawczy tylko w roku powrotu do pracy.

Pracownica w 2012 r. wykorzystała już 6 dni urlopu. Zatem za ten rok zostało jej jeszcze 20 dni urlopu, tj. 160 godzin. Urlop ten stał się zaległym urlopem wypoczynkowym, który pracownica musi wykorzystać do 30 września 2013 r.

Rok 2013 r. jest rokiem powrotu do pracy z urlopu wychowawczego. W związku z tym jej urlop wypoczynkowy należy obniżyć o 1/12 za każdy miesiąc nieobecności. Pracownica wraca do pracy 25 maja 2013 r. W związku z tym obniżamy jej wymiar urlopu wypoczynkowego o pełne miesiące nieobecności, czyli o 4/12 (styczeń-kwiecień). Za 2013 r. (przy założeniu, że pracownica będzie pracowała co najmniej do końca roku) będzie miała prawo do urlopu w wymiarze:

8/12 x 26 = 17,33, po zaokrągleniu 18 dni urlopu, tj. 144 godziny.

Podstawa prawna:

art. 1551 § 1, art. 1552 Kodeksu pracy

Autor: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26940 )
Array ( [docId] => 26940 )


Array ( [docId] => 26940 )