Zlecenie na urlopie rodzicielskim nie pozbawi zasiłku

Data: 08-08-2013 r.

W czasie urlopu rodzicielskiego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej. Może zatrudnić się pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie ma cech stosunku pracy.

Prawo nie zabrania zawarcia umowy cywilnoprawnej z pracownikiem (własnym lub innego zakładu) korzystającym z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Takie zatrudnienie nie pozbawi pracownika prawa do zasiłku macierzyńskiego. Powinno ono jednak:

 • mieć niewielki wymiar i
 • obejmować takie zadania, które nie wyłączą możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Ten ostatni warunek jest spełniony w przypadku, gdy dodatkowa praca odbywa się w dowolnie wybranych przez pracownika godzinach albo gdy może ją wykonywać poza siedzibą firmy – np. w domu.

Ponadto zatrudnienie cywilnoprawne nie może nosić cech stosunku pracy, z których najważniejszą jest tzw. podporządkowanie pracownicze (służbowe). Ryzykowna jest zwłaszcza sytuacja, gdy pracownik na umowę cywilnoprawną miałby robić dokładnie to samo, co wcześniej (np. przed porodem) na umowę o pracę. Chyba, że sposób wykonania umowy znacznie się różni – np. może wykonywać swoje obowiązki w dowolnym czasie i miejscu.
 • mieć niewielki wymiar i
 • obejmować takie zadania, które nie wyłączą możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.
 •  

   

  Uwaga!Możliwe jest także łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą (w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu). Wówczas pracownik może wykonywać tę samą pracę i w takich samych warunkach jak przed urlopem – tylko w niższym wymiarze. Do tego jednak potrzebny jest wniosek pracownika. Jeśli pracownik łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy, nadal pobiera zasiłek macierzyński , tyle, że odpowiednio zmniejszony (w pozostałym zakresie przysługuje mu wynagrodzenie za pracę).

  Podstawa prawna: art. 29, art. 186[7] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, ze zm.).

   

  Uwaga!
  Podstawa prawna

  Marta Szostak  Zobacz także

  Więcej o urlopach związanych z rodzicielstwem w miesięczniku „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 27057 )
  Array ( [docId] => 27057 )