Zmiany w zakresie udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Data: 23-10-2012 r.

Planowane są zmiany w zakresie udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Przepisy w tej materii zostaną uporządkowane i doprecyzowane, tak aby wyeliminować istniejące obecnie luki prawne oraz nadać większości przepisów regulujących zagadnienia zwolnień od pracy rangę ustawową.

W chwili obecnej kodeks pracy nie zawiera kompleksowych regulacji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz przepisów określających zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Są one umieszczone w poszczególnych działach kodeksu pracy oraz odrębnych ustawach. Natomiast szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zgodnie z projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, do kodeksu zostaną przeniesione przepisy rozporządzenia zobowiązujące pracodawcę do udzielania zwolnienia od pracy pracownikowi:

 • w związku z określonymi okolicznościami (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia),
 • będącemu członkiem rady nadzorczej (bez zachowania prawa do wynagrodzenia),
 • który otrzymał wezwanie od organów administracji publicznej, sądu, prokuratury i policji (co wiąże się z obowiązkiem pracodawcy wystawienia zaświadczenia o utraconym zarobku za czas zwolnienia),
 • w celu udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

Pozostałe zwolnienia od pracy, zawarte obecnie w ww. rozporządzeniu z 1996 r., mają natomiast zostać przeniesione do ustaw innych niż kodeks pracy. Dotyczy to zwolnienia od pracy pracownika:

 • wezwanego jako świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli albo powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,
 • będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej,
 • wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
 • na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych,
 • będącego członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
 • będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR",
 • na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych,
 • krwiodawcy.

Oprac. na podstawie tekstu Anny Kosteckiej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26918 )
Array ( [docId] => 26918 )