Zwolnienie od pracy zawodowej dla członka związku zawodowego

Autor: Małgorzata Lenarczyk-Brachet
Data: 28-03-2014 r.

O zwolnienie od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej może wystąpić również sam pracownik, który zamierza skorzystać ze zwolnienia.

Prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, przysługuje pracownikowi pełniącemu funkcję związkową, jeśli jest to czynność doraźna, która wynika z jego funkcji związkowej i nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

Udzielenie zwolnienia od pracy na dokonanie doraźnych czynności przez pracownika wykonującego funkcję związkową jest zawsze uzależnione od wyrażenia zgody przez pracodawcę. Forma zawiadomienia pracodawcy o konieczności udzielenia takiego zwolnienia nie jest określona w przepisach, jednak ze względów praktyczno-dowodowych wskazana jest forma pisemna.

Odmiennie niż w przypadku wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej wniosek o zwolnienie od pracy na czas dokonania doraźnych czynności związkowych może złożyć sam pracownik, który chce ze zwolnienia skorzystać. Zatrudniony związkowiec jest także odpowiedzialny za wykonanie obowiązku usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik nie przedstawi pracodawcy uzasadnionego wniosku o udzielenie zwolnienia, lecz samowolnie oddali się z miejsca pracy, pracodawca ma prawo potraktować takie zachowanie jako nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

W przypadku wniosku złożonego przez pracownika pracodawca może zwrócić się do organizacji związkowej m.in. o potwierdzenie przyczyny konieczności udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy, jak również czasu, na jaki zwolnienie ma być udzielone.

Małgorzata Lenarczyk-Brachet

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34529 )
Array ( [docId] => 34529 )