Wszystkie artykuły

  Czas pracy 25.04.2019
  Jak liczyć ryczałt za nadgodziny i kto może go mieć?
  Wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny zawsze było wygodne dla kadr, bo ułatwiało rozliczenia. Zaś po zmianach z 1 stycznia 2019 r. jest jeszcze korzystniejsze. Zwalnia bowiem z obowiązku rejestrowania godzin pracy (a więc zasadniczo także z obowiązku wskazywania początku i końca pracy). Jednak nie każdemu pracownikowi można wprowadzić ryczałt za nadgodziny. Kto może go mieć? Jak obliczać ...

  Urlopy i zwolnienia 25.04.2019
  Jak odbierać i przechowywać e-ZLA i jak generować raporty?
  W jaki sposób należy obecnie postępować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi? Jak je odbieramy? Jak należy je przechowywać. I jakich dodatkowych czynności płatnik może dokonać za pośrednictwem PUE ZUS? Sprawdź.Jak pracodawca odbiera e-zwolnienie?Płatnik składek, który ma założony swój profil na PUE ZUS, a tym samym możliwość odbierania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ...

  Urlopy i zwolnienia 04.09.2018
  Świadczenie urlopowe to nie to samo co dopłata do wypoczynku
  Świadczenie urlopowe często bywa mylone z dopłatą do wypoczynku pracownika wypłacaną z funduszu socjalnego. Różnica jest zasadnicza, ponieważ świadczenie urlopowe jest roszczeniowe (można go żądać po spełnieniu określonych przesłanek), a przy jego wypłacie nie stosuje się tzw. kryteriów socjalnych.Jaki jest podstawowy warunek otrzymania świadczenia urlopowego?Świadczenie urlopowe ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 04.09.2018
  Szkolenie bhp w czasie urlopu? Pracownik jest na urlopie, a pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całej firmy
  Pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całego zakładu pracy. Czy może zobowiązać do obecności na takim szkoleniu pracownice, które przebywają na urlopach – macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, wypoczynkowych po urlopie rodzicielskim? Czy jeśli pracownice, które formalnie przebywają na wymienionych urlopach, wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu, to byłoby to zgodne z ...

  Instytucje kultury 28.08.2018
  Jak zinterpretować zapis w regulaminie wynagradzania
  W ramach  posiadanych środków centrum kultury może wypłacić  pracownikowi nagrodę roczną. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Nagrodę roczną ustala się w wysokości do 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, ...

  Kadry 28.08.2018
  Czy ZUS ZLA wpływa na rozwiązanie umowy o pracę
  W przypadku porozumienia stron umowa o pracę rozwiązuje się w terminie oznaczonym w tym porozumieniu, niezależnie od obecności pracownika w pracy. Kodeks pracy przewiduje, iż porozumienie stron jest odrębnym sposobem rozwiązania umownego stosunku pracy. Porozumienie stron w piśmiennictwie jest określane jako czynność prawna która powoduje ustanie więzi prawnej w sposób zakładający ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 28.08.2018
  Kiedy potrzebna jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając kwestionariusz osobowy, kandydat na pracownika nie musi składać dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podaje w kwestionariuszu. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku formularza ubezpieczeniowego.Aby udzielić urlopu okolicznościowego, pracodawca może zażądać okazania dokumentów w celu uwiarygodnienia okoliczności, na którą ...

  Kadry 28.08.2018
  Nagrody jubileuszowe – w jakim terminie trzeba je wypłacić
  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Błędem byłoby zatem wypłacanie tej nagrody na przykład na koniec roku czy koniec sezonu artystycznego. Wyjątek dotyczy opisanej wcześniej sytuacji przejścia na emeryturę.Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi ...