Wszystkie artykuły

  Grupy zawodowe 25.06.2020
  Udział w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej – zwolnienie od pracy czy urlop?
  Pytanie: Czy na czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 21 dni zwolnienia od pracy, czy powinien skorzystać w tym celu z dodatkowego urlopu wypoczynkowego (przysługującego mu w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym)?Odpowiedź: Na czas turnusu rehabilitacyjnego pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia od ...

  HR 20.04.2020
  Koronawirus: wstrzymany obowiązek badań okresowych
  Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada zawieszenie w czasie epidemii obowiązku wykonywania badań okresowych bhp. Natomiast badania wstępne i kontrolne będzie mógł wykonać inny lekarz niż uprawniony do wykonania takich badań. Sprawdź szczegóły.(II) Badania okresowe zawieszoneZałóżmy, że pracownikowi mija właśnie termin wykonania badania okresowego, a przychodnia jest zamknięta. Zasada ...

  Czas pracy 25.04.2019
  Jak liczyć ryczałt za nadgodziny i kto może go mieć?
  Wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny zawsze było wygodne dla kadr, bo ułatwiało rozliczenia. Zaś po zmianach z 1 stycznia 2019 r. jest jeszcze korzystniejsze. Zwalnia bowiem z obowiązku rejestrowania godzin pracy (a więc zasadniczo także z obowiązku wskazywania początku i końca pracy). Jednak nie każdemu pracownikowi można wprowadzić ryczałt za nadgodziny. Kto może go mieć? Jak obliczać ...

  Urlopy i zwolnienia 25.04.2019
  Jak odbierać i przechowywać e-ZLA i jak generować raporty?
  W jaki sposób należy obecnie postępować z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi? Jak je odbieramy? Jak należy je przechowywać. I jakich dodatkowych czynności płatnik może dokonać za pośrednictwem PUE ZUS? Sprawdź.Jak pracodawca odbiera e-zwolnienie?Płatnik składek, który ma założony swój profil na PUE ZUS, a tym samym możliwość odbierania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ...

  Urlopy i zwolnienia 04.09.2018
  Świadczenie urlopowe to nie to samo co dopłata do wypoczynku
  Świadczenie urlopowe często bywa mylone z dopłatą do wypoczynku pracownika wypłacaną z funduszu socjalnego. Różnica jest zasadnicza, ponieważ świadczenie urlopowe jest roszczeniowe (można go żądać po spełnieniu określonych przesłanek), a przy jego wypłacie nie stosuje się tzw. kryteriów socjalnych.Jaki jest podstawowy warunek otrzymania świadczenia urlopowego?Świadczenie urlopowe ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 04.09.2018
  Szkolenie bhp w czasie urlopu? Pracownik jest na urlopie, a pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całej firmy
  Pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całego zakładu pracy. Czy może zobowiązać do obecności na takim szkoleniu pracownice, które przebywają na urlopach – macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, wypoczynkowych po urlopie rodzicielskim? Czy jeśli pracownice, które formalnie przebywają na wymienionych urlopach, wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu, to byłoby to zgodne z ...

  Instytucje kultury 28.08.2018
  Jak zinterpretować zapis w regulaminie wynagradzania
  W ramach  posiadanych środków centrum kultury może wypłacić  pracownikowi nagrodę roczną. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Nagrodę roczną ustala się w wysokości do 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, ...

  Kadry 28.08.2018
  Czy ZUS ZLA wpływa na rozwiązanie umowy o pracę
  W przypadku porozumienia stron umowa o pracę rozwiązuje się w terminie oznaczonym w tym porozumieniu, niezależnie od obecności pracownika w pracy. Kodeks pracy przewiduje, iż porozumienie stron jest odrębnym sposobem rozwiązania umownego stosunku pracy. Porozumienie stron w piśmiennictwie jest określane jako czynność prawna która powoduje ustanie więzi prawnej w sposób zakładający ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 28.08.2018
  Kiedy potrzebna jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając kwestionariusz osobowy, kandydat na pracownika nie musi składać dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podaje w kwestionariuszu. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku formularza ubezpieczeniowego.Aby udzielić urlopu okolicznościowego, pracodawca może zażądać okazania dokumentów w celu uwiarygodnienia okoliczności, na którą ...