Wszystkie artykuły

    Ochrona rodzicielstwa 29.03.2012
    Kiedy można przerwać urlop macierzyński
    Pracownica może przerwać urlop macierzyński i wrócić do firmy po upływie 14 tygodni wykorzystanego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko.Ile wynosi urlop macierzyńskiKobieta zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do urlopu macierzyńskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu jest ...