Wszystkie artykuły

  Czas pracy 19.05.2017
  Kto może stosować system zadaniowy?
  System zadaniowy można stosować tylko wobec niektórych pracowników. Jednak katalog takich osób może być dość szeroki.System zadaniowego czasu pracy możemy stosować jedynie wobec niektórych pracowników. Jego wprowadzenie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione jedną z trzech przesłanek:1)     rodzajem pracy,2)     jej organizacją lub3)     miejscem wykonywania ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 19.05.2017
  Pracownik nie spełnia oczekiwań – jak opisać przyczynę wypowiedzenia?
  Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony musi być prawdziwa, aktualna i zrozumiała dla pracownika. O tym, czy zachowanie pracownika uzasadnia zwolnienie go w takim trybie decyduje pracodawca, a w razie sporu sąd.Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać pracownikowi w piśmie rozwiązującym umowę przyczynę wypowiedzenia. Przyczyna ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.05.2017
  Do 31 maja trzeba dokonać odpisu na ZFŚS
  W 2017 r. wzrosła kwota odpisów na ZFŚS. Ustalenia ich wysokości należy dokonywać na podstawie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. wynoszącego 3.161,77 zł. Na wpłatę pierwszej raty jest czas do 31 maja, później firma może być obciążona grzywną.Odpis podstawowy wynosi: na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy - 37,5% podstawy, na ...

  Instytucje kultury 09.05.2017
  Jak prowadzić ewidencję sprzedaży z urządzeń automatycznych
  Wiele instytucji kultury czerpie korzyści z automatów (np. do kawy, napojów), które są ich własnością. Niektóre z nich posiadają kasę fiskalną kasę fiskalną, ale nie są podatnikami VAT. Sprawdźmy, jak ewidencjonować przychód z automatu oraz jak często opróżniać automat z pieniędzy.Przychodów ze sprzedaży z automatu instytucja kultury nie ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. ...

  Instytucje kultury 28.03.2017
  W jaki sposób instytucje kultury powinny wypłacać dodatek za wieloletnią pracę
  Jeżeli instytucja kultury wprowadzi regulamin wynagradzania określający inaczej poszczególne składniki wynagradzania i zasady ich wypłaty, to obowiązuje ją w pierwszej kolejności regulamin, a nie przepisy rozporządzenia czy ustawy.Jeżeli dodatek za wieloletnią pracę zostanie przepisami regulaminu „odłączony” od wynagrodzenia, które nie przysługuje za okres choroby czy nieobecności ...

  Instytucje kultury 14.03.2017
  Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r.
  W wyroku z 10 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy uznał stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania wynagrodzenia muzyka orkiestry zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Co prawda wyrok SN jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie, jednak powinien wyczulić instytucje artystyczne na to, jak ważne jest sprecyzowanie przedmiotu umowy oraz określenie pól eksploatacji, na jakich przenoszone są ...

  Instytucje kultury 28.02.2017
  Czy przy działaniach okołoteatralnych i kontekstowych teatr musi stosować prewspółczynnik
  Czytanie dramatów oraz warsztaty teatralne, działania okołoteatralne i kontekstowe takie jak: spotkania z wybitnymi naukowcami, projekcje filmów, czytania reportaży literackich, nie stanowią odrębnego obok działalności gospodarczej przedmiotu działalności Teatru i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. ...

  Instytucje kultury 28.02.2017
  Odbiór dnia wolnego za przepracowaną sobotę
  Pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego dla pracownika, który był chory w dniu wolnym z tytułu pracy w sobotę. W sytuacji, w której w pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu uzgodnionym z pracodawcą jako wolny z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – z tytułu pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym ...

  Grupy zawodowe 02.02.2017
  Pracownicy tymczasowi – szykują się duże zmiany
  Do limitu 18 miesięcy skierowania i korzystania z pracy tymczasowej wykonywanej przez jedną osobę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika będą wliczane okresy takiej pracy bez względu na podstawę zatrudnienia pracownika tymczasowego i liczbę kierujących agencji. A to nie jest jedyna zmiana.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt zmiany przepisów o zatrudnianiu ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 02.02.2017
  Jak od 2017 r. wydawać świadectwa pracy po umowach terminowych – przykłady
  Ustawodawca zlikwidował kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach umów terminowych. Zamiast tego mamy zasadę, zgodnie z którą świadectwo wydajemy dopiero wtedy, gdy przerwa między umowami (terminowymi czy bezterminowymi) jest dłuższa niż 7 dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy wydać do końca czerwca ...