Aneks do terminowej umowy o pracę

Data: 24-05-2013 r.

Zmiana dokonywana w treści łączącej strony umowy o pracę, która polega jedynie na zwiększeniu przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, nie będzie traktowana jak zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z art. 25[1] § 2 Kodeksu pracy uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1 tego przepisu. W ten sposób ustawodawca ograniczył możliwość obejścia przepisu limitującego liczbę umów na czas określony, jakie może zawrzeć pracodawca z danym pracownikiem.

Uwaga! Jeżeli strony umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania podpiszą aneks, którym przedłużą okres obowiązywania tej umowy, to w świetle prawa będzie to równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy na czas określony.

Zasada określona w art. 25[1] § 2 Kodeksu pracy nie dotyczy natomiast sytuacji, w której pracodawca i pracownik w trybie porozumienia stron (w formie aneksu do umowy) zdecydują o zmianie jednego z warunków umowy o pracę, np. wysokości wynagrodzenia za pracę, nie zmieniając jednocześnie terminu obowiązywania umowy. Taka zmiana nie będzie traktowana jak zawarcie kolejnej umowy na czas określony.

Przykład:

Pracownikom zatrudnionym na czas określony pracodawca zwiększył wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Formalnie dokonano tego w formie aneksu do umowy (nie był natomiast zmieniany czas jej trwania). Czy aneksowanie umowy w taki sposób jest traktowane tak, jak zawarcie kolejnej w rozumieniu art. 25[1] § 2 Kodeksu pracy?

Nie. Zmiana, która nie polega na przedłużeniu czasu trwania umowy, a jedynie zwiększeniu przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, nie będzie traktowana jak zawarcie kolejnej umowy na czas określony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27113 )
Array ( [docId] => 27113 )