Brak pisemnego potwierdzenia umowy o pracę z winy pracownika

Autor: Michał Culepa
Data: 03-03-2015 r.

Pracownik pomyślnie skończył okres próbny. 1 grudnia 2014 r. pracodawca zaproponował mu umowę na czas nieokreślony – podpisał dokument i przekazał do podpisania pracownikowi. Ten jednak podpisanej umowy nie zwrócił, przez kilka dni pracował, a potem już nie pojawił się w pracy. Samo dopuszczenie pracownika do pracy pierwszego dnia po okresie próbnym było nawiązaniem stosunku pracy, a teraz pracodawca nie ma żadnego dokumentu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić? Chciał przecież podpisać z pracownikiem umowę. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Pracownik po okresie próbnym pracował bez nowej umowy, a potem już się nie pojawił w pracy

Skutkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest zawarcie umowy o pracę, nawet gdy pracownik nie oddał pracodawcy podpisanego egzemplarza umowy. Ale jeśli pracownik bez usprawiedliwienia nie zjawia się w pracy i jest nieobecny od kilku dni, pracodawca może rozwiązać umowę w trybie dyscyplinarnym.

Mimo braku umowy stosunek pracy się nawiązał – poprzez dopuszczenie do pracy 

 

Taki sposób nawiązania umowy o pracę jest dopuszczalny, również wtedy, gdy pomimo nieważności umowy strony nawiązują (ważnie) umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane, przede wszystkim w następstwie dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy (wyrok SN z13 listopada 2013 r., I PK 94/13). Pracodawca wręczając pracownikowi umowę na piśmie, wywiązał się także z obowiązku pisemnego potwierdzenia umowy zawartej w sposób dorozumiany.

Za porzucenie pracy można dać „dyscyplinarkę”

Stosunek pracy został zawarty z wszystkimi tego konsekwencjami – także po stronie pracownika, który podejmując pracę, zobowiązał się do jej wykonywania pod kierownictwem pracodawcy. Niewykonanie obowiązku umownego może być powodem rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca powinien zatem ustalić przyczynę nieobecności pracownika. W razie braku możliwości skontaktowania się z pracownikiem oraz ustalenia – przynajmniej jako prawdopodobnego faktu – że pracownik nie jest niezdolny do pracy i bez uzasadnienia porzucił pracę, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę w trybie dyscyplinarnym (bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracownika, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków polegającego na długotrwałej, nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). 

Michał Culepa, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36650 )
Array ( [docId] => 36650 )