Jeden pracownik – jedna umowa o pracę na okres próbny

Data: 14-11-2012 r.

Przed nawiązaniem umowy docelowej pracodawca ma szanse na wypróbowanie pracownika. Może zawrzeć umowę na okres próbny i po niej zdecydować czy kontynuować zatrudnienie z pracownikiem.

Umowa o pracę na okres próbny służy głównie wypróbowaniu przez pracodawcę przydatności pracownika (jego kwalifikacji i umiejętności) oraz ocenie przez pracownika warunków zatrudnienia. Umowa na okres próbny może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę i ze względu na swój cel nie zapewnia kontynuacji stosunku pracy.

Nie jest to jednak umowa obligatoryjna – pracodawca nie musi jej zawierać a pracownik nie może żądać podpisania takiej umowy.

Umowa na okres próbny może być zawarta na okres do 3 miesięcy. Może być oczywiście krótsza.

Wypróbować pracownika na danym stanowisku można tylko raz

Celem umowy o pracę na okres próbny jest stwierdzenie, czy pracownik nadaje się do wykonywania pracy na powierzonym mu stanowisku. Podwładny może zaś zdecydować, czy praca, którą wykonuje jest dla niego satysfakcjonująca. Dlatego też umowę na okres próbny można z daną osobą zawrzeć tylko raz.

Wyjątek stanowi przypadek polegający na ponownym zatrudnieniu pracownika u tego samego pracodawcy na innym stanowisku lub przy innych czynnościach. W takiej sytuacji, zgodnie z uzasadnieniem do wyroku Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1999 r. (I PKN 215/99), dopuszczalne będzie ponowne podpisanie z tym samym pracownikiem umowy na okres próbny, jeżeli nie zmierza to w oczywisty sposób do obejścia przepisów prawa.

Przykład:

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny na stanowisku specjalisty ds. kadr. Obie strony były zadowolone ze współpracy i po zakończeniu okresu próby chciały ją kontynuować. Jednak w trakcie trwania umowy o pracę na okres próbny w firmie pojawił się wolny etat w dziale marketingu.

Pracownik, ze względu na swoje doświadczenie i wykształcenie, zgłosił chęć zatrudnienia na stanowisku koordynatora ds. marketingu. Pracodawca postanowił dać szansę pracownikowi na nowym stanowisku, jednak w celu wypróbowania umiejętności i kwalifikacji pracownika w tym zakresie, ponownie zawarł z nim umowę o pracę na okres próbny.

W opisanej sytuacji decyzja pracodawcy wydaje się być uzasadniona. Stanowisko w dziale marketingu, które miałby objąć pracownik jest bowiem zupełnie inne niż to, które zajmował w dziale kadr. W takim przypadku kwalifikacje i umiejętności pracownika muszą zostać ponownie sprawdzone - pod kątem wykonywania zupełnie innych obowiązków niż dotychczas. Dlatego też zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest dopuszczalne.

Przerwa w zatrudnieniu nie upoważnia do zawarcia kolejne umowy na okres próbny

Może się zdarzyć i tak, że pracodawca i pracownik będą chcieli zawrzeć umowę o pracę na takie samo stanowisko po dłuższym okresie przerwy. W takiej sytuacji, mimo upływu czasu, z pracownikiem nie można najpierw zawrzeć umowy na okres próbny.

Przykład:

Pracodawca zatrudnił nowego pracownika. Była to pierwsza łącząca strony umowa o pracę. Pracodawca zaproponował pracownikowi umowę na stanowisku ślusarza, na czas określony - na 7 miesięcy. Po upływie okresu, na który była zawarta umowa, pracodawca nie miał pracy dla tego pracownika. Ponowna szansa na zatrudnienie pojawiła się za 2 lata. W związku z tym strony podpisały kolejną umowę o pracę, na takie samo stanowisko, jednak tym razem na okres próbny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27014 )
Array ( [docId] => 27014 )


Array ( [docId] => 27014 )