Po umowie na czas nieokreślony można zawrzeć umowę terminową

Data: 31-01-2013 r.

Trzecia z kolei umowa na czas określony staje się automatycznie umową bezterminową. Można natomiast bezpośrednio po rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony.

Pracodawca ma prawo zawrzeć z pracownikiem umowę na czas:

 • nieokreślony,
 • określony lub
 • wykonania określonej pracy.

Jeśli jednak strony dwukrotnie zawarły umowę na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy a nawiązaniem kolejnej nie przekroczyła 1 miesiąca, to zawarcie kolejnej umowy na czas określony powoduje z mocy prawa zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Przykład:

Pracodawca zatrudnił pracownika na czas 12 miesięcy. Po tym okresie strony zawarły kolejną umowę – tym razem na 4 lata. Pod koniec tej umowy pracodawca zaproponował pracownikowi, aby aneksem przedłużyli ją jeszcze o rok. Taki aneks będzie zawarciem kolejnej umowy na czas określony a co za tym idzie – umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Nie ma tu znaczenia, że pracownik zgodził się na kolejną terminową umowę.

Nie ma natomiast przeszkód, aby bezpośrednio po rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Co więcej, można nawet za porozumieniem zmieniającym zmienić, w trakcie trwania stosunku pracy, rodzaj umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy.

Zdaniem SN

Strony umowy o pracę mogą za porozumieniem zmieniającym zmienić rodzaj umowy o pracę z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 1998 r., I PKN 289/98, OSNP 1999/2/647).

Podstawa prawna:

 • art. 25, art. 251 § 1, art. 29 § 4, art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Ewa Dziem, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27072 )
Array ( [docId] => 27072 )


Array ( [docId] => 27072 )