Po zmianie adresu firmy potrzebne będą aneksy do umów o pracę

Data: 14-02-2014 r.

Jeśli pracownikom zmieniło się miejsce pracy (jest nowy adres siedziby firmy), to trzeba dostosować treść umów do obecnego stanu. Oznacza to konieczność zawarcia aneksu do umowy z pracownikami, którzy w umowie o pracę mają określone miejsce pracy, jako adres poprzedniej siedziby firmy.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 
  • rodzaj pracy,

  • miejsce wykonywania pracy,

  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

  • wymiar czasu pracy,

  • termin rozpoczęcia pracy.

Miejsce wykonywania pracy stanowi więc jeden z istotnych warunków umowy o pracę. Jego zmiana może nastąpić bądź w drodze porozumienia stron, za zgodną wolą pracownika i pracodawcy, bądź też w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę dotychczasowych warunków płacy i pracy, w trybie określonym w art. 42 Kodeksu pracy (tzw. wypowiedzenie zmieniające). Zmiana warunków umowy o pracę zawsze wymaga formy pisemnej.

Jeżeli w związku ze zmianą siedziby pracodawcy modyfikacji uległo miejsce świadczenia pracy przez pracowników, to pracodawca powinien dostosować treść umów do obecnego stanu faktycznego. Oznacza to konieczność zawarcia stosownych porozumień zmieniających (w formie aneksu do umowy) z pracownikami, którzy w umowie o pracę mają wskazany, jako miejsce wykonywania pracy, adres poprzedniej siedziby pracodawcy. Formalnie nie ma natomiast konieczności aneksowania tych umów, w których miejsce wykonywania pracy zostało określone jako „siedziba pracodawcy”, bez wskazywania dokładnego adresu.

Zdaniem Sądu Najwyższego: „Sposób określenia miejsca pracy musi być ściśle powiązany z rodzajem pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 35/00, OSNP 2003/2/36). Niezsynchronizowane z rodzajem pracy oznaczenie miejsca pracy może zaś prowadzić do oceny, iż postanowienie dotyczące miejsca pracy jest nieważne” (z uzasadnienia uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08, OSNP 2009/13–14/166).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33847 )
Array ( [docId] => 33847 )