Pracownika można zwolnić w trakcie weekendowej przerwy między L-4

Data: 29-04-2013 r.

W trakcie choroby pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy. Teoretycznie można go natomiast zwolnić w trakcie przerwy miedzy kolejnymi L-4 – nawet jeżeli wypada ona w weekend, chociaż w praktyce jest to trudne.

Zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę obowiązuje w okresie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. spowodowanej chorobą pracownika - w takim przypadku dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest zwolnienie lekarskie). W związku z tym, pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia w okresie niezdolności do pracy wykazanym w zwolnieniu lekarskim.

Teoretycznie nie ma natomiast przeszkód do dokonania wypowiedzenia w okresie przerwy między zwolnieniami. Dni te nie są bowiem dniami usprawiedliwionej nieobecności, a co za tym idzie – pracownik w tym czasie nie jest objęty ochroną.

 

Pracownik musi zapoznać się z wypowiedzeniem

W praktyce wręczenie pracownikowi wypowiedzenia w okresie przerwy między zwolnieniami, ale obywającej się w dni niepracujące, będzie bardzo trudne. Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę staje się bowiem skuteczne w momencie dojścia takiego oświadczenia do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Trzeba zatem pamiętać, że niezgodne z przepisami prawa będzie rozwiązanie umowy o pracę w przypadku, gdy pracownik otrzyma wypowiedzenie (zapozna się z jego treścią) podczas trwania okresu ochronnego. Nie zmieni tego nawet fakt, że w piśmie wypowiadającym umowę wskazano jako datę jej rozwiązania dzień przypadający na okres nieobjęty ochroną.

W związku z tym, jeżeli pracownik w sobotę lub niedzielę nie będzie świadczył w pracy, trudno przypuszczać, aby pracodawca mógł skutecznie wypowiedzieć umowę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27098 )
Array ( [docId] => 27098 )