Przekazywanie pracodawcy fałszywych informacji uzasadnia dyscyplinarkę

Data: 17-08-2014 r.

Pracodawca ponosi ryzyko osobowe związane z przydatnością pracowników i z tego tytułu powinien liczyć się z uszczerbkami powstałymi wskutek ich nieprzydatności lub niedbałego wykonywania pracy. Nie ma on natomiast obowiązku tolerowania umyślnego naruszania podstawowych obowiązków przez pracownika - Wyrok SN z 14 stycznia 2014 r., III PK 5/13.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Przy czym ocena w zakresie ustalenia stopnia winy pracownika, który dopuścił się względem pracodawcy naruszenia podstawowych obowiązków służbowych, powinna zostać dokonana z uwzględnieniem naruszenia lub przynajmniej zagrożenia interesów pracodawcy.

Przekonała się o tym Joanna S., która pracowała w spółce M. jako przedstawiciel medyczny. Do obowiązków pracownicy należało m.in. przekazywanie klientom informacji o produktach spółki, ich promocja, utrzymywanie odpowiednich relacji z klientami, zapewnienie dystrybucji i ekspozycji materiałów promocyjnych itp. W tym celu organizowała spotkania z klientami i brała w nich osobisty udział.

W dniu 16 września 2011 r. pracodawca wręczył Joannie S. dyscyplinarkę z powodu sporządzenia przez nią niezgodnie z prawdą kilku raportów dziennych opisujących przebieg wizyt u klientów. Ponadto pracodawca zarzucił pracownicy nieterminowe wykonywanie bieżących poleceń przełożonego, niepowiadomienie pracodawcy o podjęciu dodatkowego zatrudnienia oraz zaznaczył, że w związku ze wszystkimi opisanymi okolicznościami utracił zaufanie do pracownicy. Joanna S. domagała się od spółki odszkodowania, twierdząc, że dyscyplinarka była wadliwa.

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 2014 r.nakazał ponowić proces. Stwierdził, że ciężkość naruszenia obowiązków pracowniczych sprowadza się do znacznego stopnia winy pracownika, a ocena w tym zakresie powinna uwzględniać naruszenie lub przynajmniej zagrożenie interesów pracodawcy. Obowiązkiem Joanny S. było promowanie artykułów medycznych przez odbywanie indywidualnych spotkań z lekarzami i składanie pracodawcy raportów z tych spotkań. Pracownica sama planowała codzienne spotkania z lekarzami, a bieżąca kontrola ich wykonania opierała się na raportach przez nią sporządzanych.

Z tej przyczyny kilkakrotne przekazanie fałszywej informacji o odbyciu spotkania uzasadniało natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownicy. Taki czyn świadczy o braku uczciwości ze strony pracownicy i potwierdza umyślność jej zachowania. Tym samym uzasadnia utratę zaufania ze strony pracodawcy i uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownicy. Dotychczasowy nienaganny przebieg zatrudnienia Joanny S. nie może mieć decydującego znaczenia przy ocenie stopnia jej winy.

Źródło:

Wyrok SN z 14 stycznia 2014 r., III PK 5/13.

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35522 )
Array ( [docId] => 35522 )


Array ( [docId] => 35522 )