Świadectwo pracy bez informacji o urlopie okolicznościowym

Data: 09-01-2014 r.

W świadectwie pracy należy zawrzeć tylko te informacje, które są wymagane przepisami oraz te, których zamieszczenia zażąda pracownik. Wśród nich nie ma informacji o wykorzystanym urlopie okolicznościowym oraz dniach na poszukiwanie pracy.

Kodeks pracy oraz rozporządzenie dotyczące wydawania świadectwa pracy szczegółowo określają informacje, jakie mogą (i powinny) znaleźć się w świadectwie pracy. Wśród nich znajdują się m.in. dane o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Nie ma podstawy, aby w treści świadectwa wskazywać informacje o wykorzystanym przez pracownika urlopie okolicznościowym. Urlop ten jest zwolnieniem od pracy udzielanym w związku z zaistnieniem ważnych wydarzeń rodzinnych, a tym samym nie wchodzi do wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Zwolnienie od pracy na poszukiwanie pracy, czyli tzw. dni wolne na poszukiwanie pracy, jest uprawnieniem ściśle związanym z określonym trybem rozwiązania stosunku pracy, jakim jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Prawo do takich dni wolnych przysługuje w okresie wypowiedzenia tym pracownikom, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

Również informacja o wykorzystaniu przez pracownika dni zwolnienia na poszukiwanie pracy nie jest informacją, mającą wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy i nie umieszcza się jej w świadectwie pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33337 )
Array ( [docId] => 33337 )