Termin doręczenia wypowiedzenia wysłanego pocztą

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Wypowiedzenie umowy o pracą może zostać wysłane pocztą. Jak jednak określić termin, w którym wypowiedzenie zostało doręczone pracownikowi? Czy uchylanie się od odebrania przesyłki z poczty jest skuteczną metodą obrony przed zwolnieniem z pracy?

Domniemanie doręczenia

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku pracy uznaje się za doręczone w momencie, w którym doszło do adresata w taki sposób, że mógł on się z nim zapoznać. Dla skuteczności doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy nie jest konieczne, aby adresat faktycznie zapoznał się z treścią oświadczenia woli pracodawcy, lecz by miał taką realną możliwość. Bez znaczenia dla skuteczności wypowiedzenia stosunku pracy jest to, że pracownik nie skorzystał z tej możliwości z własnej woli.

Odmowa przyjęcia listu poleconego lub nieodebranie go z poczty, mimo dwukrotnego awizowania przesyłki, nie ma żadnego wpływu na rozwiązanie stosunku pracy i nie opóźnia rozpoczęcia biegu terminu jego rozwiązania.

W przypadku listu poleconego, za datę doręczenia wypowiedzenia, należy uznać ostatni dzień, w którym pracownik mógł podjąć list z poczty po dwukrotnym jego awizowaniu.

Przyczyny obiektywne nieodebrania przesyłki poleconej

Awizowanie przesyłki stwarza domniemanie możliwości zapoznania się z treścią pisma w niej zawartego. Przed sądem pracy, pracownik może jednak dowodzić, że z przyczyn obiektywnych nie mógł zapoznać się z jego treścią.


Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26905 )
Array ( [docId] => 26905 )