Ustne porozumienie o wypowiedzeniu umowy terminowej

Data: 02-09-2013 r.

Umowa na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem – także wtedy, gdy strony dopuściły taką możliwość w ustnym porozumieniu, zawartym również po nawiązaniu stosunku pracy.

Wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy na czas określony jest możliwe przy spełnieniu łącznie 2 warunków:

  • umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (żadna ze stron nie będzie mogła wypowiedzieć umowy zawartej od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – umowa jest bowiem zawarta na dokładnie 6 miesięcy, co wyklucza rozwiązania jej przed terminem),
  • strony przewidziały możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w tym trybie.

Przepisy nie narzucają formy takiego porozumienia. Oznacza to, że może być ono zawarte zarówno w formie pisemnej, w treści umowy o pracę, jak i ustnej. Strony (pracodawca i pracownik) mogą ustnie ustalić, że umowa na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

Co ważne, zastrzeżenie takie może być poczynione także w trakcie trwania umowy – nie jest konieczne, aby nastąpiło to w dniu nawiązania stosunku pracy.
Warto jednak, mimo braku takiego obowiązku, wpisać klauzulę o możliwości dwutygodniowego wypowiedzenia umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy w jej treści.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27140 )
Array ( [docId] => 27140 )