Uznanie umowy zlecenia z osobą skierowaną do pracy przez agencję pracy tymczasowej za umowę o pracę

Data: 19-11-2012 r.

Sposób wykonywania czynności a nie nazwa umowy będą przesądzały o tym, czy pracownik pracuje na umowę zlecenie czy umowę o pracę. Zasada ta dotyczy także kierowania do pracy przez agencje pracy.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie czy jeżeli zleceniobiorca skierowany do pracy przez agencję pracy tymczasowej podlega kierownictwu zleceniodawcy to wciąż możemy mówić o umowie zlecenia czy jest to już umowa o pracę?

Sąd Najwyższy stwierdził, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z umową o pracę. Zaznaczył przy tym, że nie nazwa umowy, lecz sam sposób wykonywania określonego rodzaju pracy, decyduje o zakwalifikowaniu danego zatrudnienia jako zatrudnienia pracowniczego. Zlecenie wykonywane w ramach skierowania przez agencję pracy tymczasowej nie różni się od typowej umowy zlecenia (zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że podstawa zatrudnienia osób skierowanych do pracy tymczasowej w oparciu o umowę zlecenia może zostać zakwestionowana (uchwała SN z 12 grudnia 2011 r., I UZP 6/11).

Należy pamiętać, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową zlecenia przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. Zasada ta dotyczy także zatrudniania osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy zlecenia.

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1-12 Kodeksu pracy,
  • art. 734 Kodeksu cywilnego

Autor: Dominik Wajda

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27025 )
Array ( [docId] => 27025 )