Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.05.2022
  Refundacja składek ZUS - czy warto zatrudnić osobę bezrobotną?
  Pracodawcy są zachęcani do zatrudniania osób bezrobotnych. Jedną z form takiej dodatkowej motywacji są liczne zwolnienia i dofinansowania - jednym z nich jest refundacja składek na ubezpieczenie społeczne. Omawiane wsparcie dedykowane jest pracodawcom, którzy decydują się zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez powiatowy urząd pracy. Zobacz także: Refundacja kosztów nauki zawodu ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 04.05.2022
  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców z nowymi zasadami
  Nowe przepisy poświęcone rodzajom zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i zasad ich wydawania zawarto w projekcie rozporządzenia. Dostosowuje ono zasady funkcjonowania zezwoleń, do znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, która wprowadziła zmianę w art. 90 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten stanowi ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 03.05.2022
  Struktura zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o strukturze zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Obecnie z możliwości specustawy skorzystało 102 tys uchodźców, którzy mają już pracę. Zdecydowana większość, bo aż 75% to kobiety. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy pozwoli na podejmowanie zatrudnienia bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia. Dzięki temu rynek ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.04.2022
  Zawarcie nowej umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim
  Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nawiązać stosunek pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Żaden przepis Kodeksu pracy nie zabrania takiego działania. Na wątpliwość dotyczącą możliwości zawarcia nowej umowy o pracę, podczas gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, odpowiedziała Państwowa Inspekcja Pracy. Sytuacja budząca wątpliwości pracodawcy dotyczyła pracownika, który ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 21.04.2022
  Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy – co z badaniami i szkoleniem bhp
  Możliwość wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy uzależniona jest nie tylko od oceny legalności pobytu w Polsce. Konieczne jest również powiadomienie właściwego miejscowo urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy. Zawiadomienie takie powinno mieć miejsce w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Sprawa może się komplikować w przypadku konieczności zapewnienia wstępnych badań ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.04.2022
  Co zrobić z pracownikiem, który nie przychodzi do pracy? 
  Jakie narzędzia ma pracodawca, w przypadku pracownika, który przestał przychodzić do pracy? Nie ma żadnego usprawiedliwienia, nie odbiera telefonów, co zrobić w takiej sytuacji? Młody elastyczny zespół - to sformułowanie można często spotkać w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Moje doświadczenia pokazują, że ta elastyczność młodych zespołów bywa czasem nieprzewidywalna. Może bowiem ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.04.2022
  Związki zawodowe wzmacniają ochronę swoich członków
  Członek organizacji związkowej zwolniony bez zgody zarządu tej organizacji, może domagać się zatrudnienia w czasie toczącego się postępowania o przywrócenie do pracy bądź odwołania od wypowiedzenia, aż do prawomocnego zakończenia tego postępowania. Dodatkowa ochrona przewidziana jest w projekcie ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego. Dotyczy ona osób określonych w ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.04.2022
  Świadczenia z ZFŚS w okresie wypowiedzenia
  Nawet pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca nie może ograniczyć tego prawa jedynie ze względu na wypowiedzenie. Zgodnie z art. 16 Kodeksu pracy, w zależności od możliwości i warunków, pracodawca ma zaspokajać potrzeby bytowe, kulturalne i socjalne pracowników. Przepis ten jest pewnego rodzaju podstawą do utworzenia ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 02.04.2022
  Dostosowanie umowy na okres próbny do standardów europejskich
  Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy zapowiadają zmiany w kształtowaniu okresu próbnego. Z jednej strony - ma on być uzależniony od charakteru pracy i czasu na jaki ma zostać zawarta umowa. Z drugiej - strony stosunku pracy mogą go wydłużyć. Obecnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy przewidują, że umowa na czas próbny jest jednym z rodzajów umów o pracę. Nie może ona przekraczać ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 19.03.2022
  Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik wstąpi do wojska
  W nowej ustawie o obronie Ojczyzny, prawodawca chce zmotywować do pełnienia dobrowolnej służby wojskowej. Motywacją ma być między innymi ochrona zatrudnienia. Można powiedzieć, że część ciężaru tych środków motywacyjnych spadła na barki pracodawców. W zamian dostaną zwrot kosztów. Uprawnieniom żołnierzy, którzy pełnią służbę, a nie są zawodowymi żołnierzami, nowa ustawa ...