Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.06.2014
  Są dwie umowy – muszą być dwie informacje o warunkach zatrudnienia
  Jeśli pracownik ma podpisane z pracodawcą dwie oddzielne umowy o pracę, należy mu wydać dwie odrębne informacje o warunkach zatrudnienia, z których każda będzie wskazywała urlop proporcjonalny odpowiedni dla pierwszej i drugiej umowy o pracę. Pracownik może być u jednego pracodawcy zatrudniony na dwóch różnych rodzajowo stanowiskach (jeśli tylko ma kwalifikacje do wykonywania pracy ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 29.05.2014
  Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna
  Nie wystarczy ogólnie wskazać jako przyczynę wypowiedzenia „utratę zaufania do pracownika. Trzeba wskazać, z czego ta utrata zaufania wynika. Z drugiej strony nie trzeba pisać wielozdaniowego opisu, zwłaszcza jeśli szczegóły przyczyny, która doprowadziła do rozwiązania umowy są pracownikowi znane Przyczyna wypowiedzenia powinna być konkretna (wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 641/99, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 23.05.2014
  Ochrona chorującego przed wypowiedzeniem - tylko do czasu
  W czasie choroby pracownik jest szczególnie chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, chyba że upłyną okresy ochronne wskazane w art. 53 Kodeksu pracy (np. przy co najmniej 6-miesięcznym zakładowym stażu pracy upłynie 182 dni pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz 3 pierwsze miesiące świadczenia rehabilitacyjnego) i wtedy pracownik może zostać zwolniony bez ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.05.2014
  W okresie wypowiedzenia – najpierw urlop, a potem zwolnienie od pracy
  W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wskazując okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, pamiętajmy jednak, aby nie pokrywał się on nawet częściowo z ewentualnym okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.Jeśli pracodawca zapomni o możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.05.2014
  Umowę o pracę można rozwiązać jeszcze przed dniem rozpoczęcia pracy
  Zdarza się, że pracownik podpisuje umowę o pracę, ale nie podejmuje pracy (po prostu nie stawia się w pierwszym dniu wykonywania swoich obowiązków). W tego typu przypadkach wielu pracodawców uznaje, że stosunek pracy wcale nie powstał. Przyjęcie takiej zasady jest jednak ryzykowne.Zdarza się, że strony podpisały umowę o pracę, ale jedna z nich chce ją rozwiązać jeszcze przed dniem ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.05.2014
  Trzeba zapytać związek zawodowy, czy broni zwalnianego pracownika
  Pracodawca przed wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinien zwrócić się do działającej w jego zakładzie organizacji związkowej o informację, czy pracownik, którego wypowiedzenie dotyczy, korzysta z obrony związku.W sytuacji, gdy organizacja związkowa nie udzieli pracodawcy w ciągu 5 dni od dnia zapytania informacji na temat korzystania (bądź nie) przez pracownika ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 08.05.2014
  Dzień rozpoczęcia pracy to niekoniecznie pierwszy dzień w pracy
  Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako „dzień rozpoczęcia pracy” (ewentualnie – w dniu podpisania umowy). „Dzień rozpoczęcia pracy” jest natomiast często mylony z pierwszym dniem wykonywania obowiązków służbowych. Te 2 dni wcale nie muszą się pokrywać.Podpisanie umowy o pracę i nawiązanie stosunku pracy nie musi zbiegać się w czasie. Zasadą jest ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.05.2014
  Wypowiedzenie można cofnąć za zgodą drugiej strony
  W kwestiach tak ważnych jak rozwiązanie stosunku pracy warto dokładnie przemyśleć każdy krok. Przepisy dają możliwość zmiany podjętej decyzji, jednak wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć tylko za zgodą drugiej strony.Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną zmierzającą do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Złożenie takiego ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.05.2014
  Modyfikacja umowy o pracę nie zawsze jest konieczna
  W niektórych przypadkach, mimo iż zmieniają się pewne aspekty wykonywania przez pracownika pracy, nie ma konieczności zawierania z pracownikiem porozumienia zmieniającego czy wręczania mu wypowiedzenia zmieniającego.Będzie tak w przypadku gdy dokonywana zmiana mieści się w ramach dotychczasowych warunków pracy lub płacy – np. w zakresie miejsca świadczenia pracy .Przykład:Miejsce ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.04.2014
  Miejsce pracy – tam, gdzie pracownik stale ją świadczy
  Wskazane w umowie o pracę miejsce pracy ma być dostosowane do rodzaju i specyfiki pracy. Musi też uwzględniać rzeczywiste warunki, w jakich pracownik wykonuje swe obowiązki służbowe. W praktyce trzeba odróżnić pracowników: „stacjonarnych”, którzy z zasady wykonują pracę w jednym miejscu i sporadycznie udają się w podróż poza miejsce pracy określone w umowie, oraz „mobilnych”, ...