Wypowiedzenie umowy a likwidacja stanowiska pracy

Data: 24-01-2014 r.

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę  powodu likwidacji stanowiska pracy. Jednak temat ten budzi wiele wątpliwości . Przykładowo, pracodawca często nie jest pewien, w którym momencie można wręczyć wypowiedzenie.

Wypowiedzenie nie musi następować w tym samym czasie, w którym faktyczne kończy się proces likwidacji stanowiska pracy. Likwidacja stanowiska nie jest bowiem czynnością jednorazową, ale jest to proces, który wymaga przygotowania i przeprowadzenia. Istotne jest tu zwłaszcza zatwierdzanie decyzji o likwidacji stanowiska przez uprawniony podmiot (kierownictwo lub zarząd danej firmy).

Zdaniem SN: Podając pracownikowi, jako przyczynę wypowiedzenia, likwidację stanowiska pracy pracodawca powinien powoływać się tylko na zapadłe już w tej kwestii decyzje uprawnionych organów zakładu pracy, a nie dopiero na ich niezatwierdzone oficjalnie projekty (wyrok Sądu Najwyższego z 23 lipca 2008 r., I PK 31/07).

Dla skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska ważne jest to, aby w chwili dokonywania wypowiedzenia proces likwidacji się rozpoczął i był zaawansowany pod względem organizacyjnym. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi bowiem istnieć w chwili wypowiedzenia umowy o pracę oraz mieć charakter rzeczywisty.

Zdaniem SN: Likwidacja stanowiska pracy stanowi rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli decyzja o likwidacji jest na tyle zaawansowana realizacyjnie, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania (wyrok Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2001 r., I PKN 733/00).

A zatem istnienie stanowiska pracy w dniu wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę z powodu jego likwidacji nie jest równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia, o ile w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostaje faktycznie zlikwidowane (patrz też :wyrok SN z 13 października 1999 r., I PKN 29/99).


Janusz Stacki


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33341 )
Array ( [docId] => 33341 )