Zastępowany pracownik nie wraca do pracy – co z umową na zastępstwo?

Autor: Sebastian Kryczka
Data: 08-02-2016 r.

Gdy zastępowany pracownik wraca do pracy, umowa zawarta z zastępcą automatycznie się rozwiązuje (pracodawcy najczęściej stosują tu zapis, że „umowa trwa do dnia poprzedzającego powrót pracownika zastępowanego do pracy”). A jak postąpić, jeśli zastępowany pracownik nie wraca do pracy i rozwiązuje swoją umowę? Czy wówczas umowa zawarta z zastępcą również rozwiązuje się automatycznie, czy trzeba ją wypowiedzieć lub rozwiązać za porozumieniem i zawrzeć z zastępcą nową umowę na czas określony?

Jeżeli w umowie na zastępstwo strony, wskazując termin jej obowiązywania, zamieściły zapis, z którego wynika, że rozwiązuje się ona z dniem powrotu zastępowanego pracownika do pracy, to można przyjąć, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika zastępowanego w okresie zastępstwa spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy na zastępstwo. Natomiast w sytuacji gdy umowa na zastępstwo wskazuje datę końcową jej obowiązywania, która wypada po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika zastępowanego – wówczas umowa z zastępcą powinna być wypowiedziana lub rozwiązana za porozumieniem. A zatem jeżeli pracodawca chce kontynuować zatrudnienie z pracownikiem, który dotąd zastępował innego, powinien zawrzeć z nim nową umowę, np. na czas określony.

Nieobecność pracownika często powoduje trudności związane z prawidłowym przebiegiem procesu pracy. W przypadku gdy jest usprawiedliwiona – pracodawca ma możliwość skorzystania z umowy o pracę na czas zastępstwa. To umowa terminowa, która pozostaje w ścisłym związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika (umowa zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności – zob. art. 25[1] § 4 pkt 1 kp, po nowelizacji od 22 lutego 2016 r.).

Gdy zastępowany odchodzi z pracy...

Co do zasady, pracodawca ma prawo oczekiwać, że zastępowany pracownik wróci do pracy po ustaniu przyczyny usprawiedliwionej nieobecności. Nie może jednak wykluczyć też sytuacji, że zastępowany pracownik w trakcie nieobecności złoży oświadczenie z zamiarem rozwiązania umowy o pracę. W takim wypadku mogą powstać wątpliwości co do losów umowy na zastępstwo.

Fakt, że umowa na zastępstwo nie może istnieć bez pozostawania w zatrudnieniu zastępowanego (choć nieobecnego) pracownika powoduje, iż nie ma mowy o jej automatycznym przekształceniu np. w umowę o pracę na czas określony w przypadku, gdyby pracownik zastępowany zrezygnował z pracy.

...pracę traci także zastępca...

Wypowiedzenie umowy o pracę przez zastępowanego powoduje, że z ustaniem zatrudnienia traci on status pracownika nieobecnego w pracy w ramach usprawiedliwionej nieobecności – powoduje to, że nieaktualna staje się podstawa zawarcia umowy na zastępstwo. Zatem gdy strony umowy na zastępstwo umówiły się, że będzie ona trwała do czasu powrotu pracownika zastępowanego do pracy, to umowa taka rozwiąże się z chwilą ustania zatrudnienia zastępowanego. Nie ma wówczas konieczności wypowiadania takiej umowy przez pracodawcę.

...chyba że pracodawca chce go dalej zatrudniać

Jeśli jednak umowa na zastępstwo zawierała wskazanie terminu (konkretnej daty) obowiązywania, trzeba przyjąć, że pracodawca powinien taką umowę wypowiedzieć lub rozwiązać ją za porozumieniem stron. I dopiero w drugiej kolejności – chcąc kontynuować zatrudnienie z pracownikiem, który pełnił rolę zastępcy – zawrzeć nową umowę o pracę, np. na czas określony.

Od 22 lutego 2016 r. umowa na czas zastępstwa nie jest już szczególnym rodzajem umowy na czas określony, a umową na czas określony zawartą w szczególnym celu - na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Wydłużeniu od 22 lutego 2016 r. ulega też okres wypowiedzenia umowy na czas zastępstwa (obowiązują okresy wypowiedzeń jak przy umowie na czas nieokreślony!).

Sebastian Kryczka, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38563 )
Array ( [docId] => 38563 )