Experto24.pl

Z raportu dowiesz się:

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop zdrowotny;
Na jaką chwilę należy sprawdzać spełnianie przez nauczyciela warunków z Karty Nauczyciela – złożenie wniosku o urlop czy terminu jego rozpoczęcia;
Jak rozumieć przesłankę zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
Jak ustalać 7-letni okres pracy w szkole;
Czy urlop zdrowotny ma wpływ na urlop wypoczynkowy;
Czy zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński mają wpływ na urlop zdrowotny;
Czy w trakcie urlopu zdrowotnego można rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy.

W tym roku szkolnym nie będzie zmian w przepisach dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia. Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się bowiem z zamiaru nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Dla nauczycieli oznacza to, że nadal mogą korzystać z tego uprawnienia na dotychczasowych, korzystnych zasadach. Warto jednak wiedzieć, że w dalszej perspektywie zamiarem Ministerstwa jest nie tyle zmiana Karty, co jej całkowita likwidacja. Dlatego warto skorzystać z urlopu, dopóki obowiązują korzystne zapisy Karty i dopóki nie wyczerpie się 3-letniego limitu urlopu. Co ważne, o urlop można wnioskować w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego. Warunkiem jest jednak złożenie w tej sprawie wniosku do dyrekcji wraz z orzeczeniem lekarskim. Tu ważna informacja – orzeczenie nie musi pochodzić od specjalisty, ale może je wystawić także lekarz rodzinny. Nie jest także konieczne korzystanie wcześniej ze zwolnienia lekarskiego, ani posiadanie określonej jednostki chorobowej, czy też stwierdzonej choroby zawodowej. O szczegółach związanych z uzyskaniem urlopu dla poratowania zdrowia piszemy w raporcie specjalnym – zachęcam do pobrania.