Wszystkie artykuły

  Dotacje, darowizny, projekty 04.12.2019
  Kliknij i pomóż dzieciom z Wałbrzycha!
  W wałbrzyskim Sobięcinie Fundacja Edukacyjna im. Siostry Garczyńskiej pomaga potrzebującym dzieciom. Prowadzi dla nich czynną codziennie świetlicę, pomaga w lekcjach, karmi, organizuje wycieczki i kolonie. Jednym kliknięciem można im pomóc zdobyć fundusze, które w 100% będą przeznaczone na dzieci.Pomoc dla tych, którzy najbardziej jej potrzebująEdukacyjna Fundacja im. Siostry Garczyńskiej ...

  Dotacje, darowizny, projekty 20.12.2018
  Już są dostępne nowe wzory dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych
  Poznaj najnowsze, bo obowiązujące od 29 października 2018 r. rozporządzenie określające wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W nowych wzorach wprowadzono uproszczenia ich treści, a także pominięto część danych w porównaniu do wzorów poprzednio obowiązujących.Rozporządzenie określa: wzór ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.10.2018
  Znamy nowe wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych
  Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego publicznie zaprezentował długo wyczekiwane przez NGO wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych. Mają obowiązywać najpóźniej od 29 października 2018 r. Szczegółową treść wzorów ofert, umów i sprawozdań określają załączniki nr 1─6.Wzory ofertJeśli chodzi o wzory ofert realizacji zadania publicznego ...

  Dotacje, darowizny, projekty 31.08.2018
  Poznaj obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie różnicowały pod względem obowiązków fundacje i stowarzyszenia. Teraz ich sytuacja prawna będzie taka sama. Dowiedz się, w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia powinny dostosować się do nowych regulacji. Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu ...

  Dotacje, darowizny, projekty 30.07.2018
  Upewnij się, czy poprawnie wykazujesz kwotę ryczałtową
  Czy w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać, co wchodzi w skład kwoty ryczałtowej?Przy stosowaniu kwot ryczałtowych, jako jednej z uproszczonych metod rozliczania kosztów, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład takiego typu kwoty, na przykład dotyczącej określonego zadania.Kiedy ...

  Dotacje, darowizny, projekty 24.04.2018
  Wykorzystałeś dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem? Sprawdź, co Cię czeka
  W momencie gdy naruszamy przepisy prawa oraz zapisy dokumentacji konkursowej podczas ubiegania się o dofinansowanie lub samej realizacji projektu, grozi nam ryzyko pozbawienia możliwości ubiegania się o dotację przez kilka lat. Zakaz ten przyjmuje nazwę wykluczenia. Wykluczenie obowiązuje przez czas określony i jest uregulowane przepisami krajowymi. Ubieganie się o dofinansowanie wiąże ...

  Dotacje, darowizny, projekty 26.03.2018
  Wyczekiwane przez NGO FIO już dostępne
  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich już dostępny! Obecnie do wzięcia jest blisko 60 mln zł. W konkursie FIO w 2018 roku przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). Konkurs od tego roku poprowadzi Narodowy Instytut Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.W marcu ogłoszono regulamin ...

  Dotacje, darowizny, projekty 27.02.2018
  Jeśli musisz zwrócić dotację, postępuj zgodnie z prawem
  Dotacja ma charakter uznaniowy. Organizacja pożytku publicznego (OPP) ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Taki pogląd reprezentują także sądy. Sąd Najwyższy ─ Izba Cywilna w wyroku z 11 maja 2012 r. (sygn. akt II CSK 545/2011) orzekł, że:„W stosunku do umów ustawodawca zdecydował o przekazaniu ...

  Dotacje, darowizny, projekty 27.04.2017
  Dotacje na kulturę - szukaj ich także poza Polską
  Z funduszy europejskich mogą być dofinansowane przedsięwzięcia takich podmiotów, jak np.: domy kultury, muzea, teatry itp. Środki unijne są przeznaczane także np. na renowację zabytków czy ochronę dziedzictwa. Wsparcie dostępne jest m.in. w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, programów krajowych i regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wiele możliwości ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Emeryci również mogą wskazać OPP dla celów 1%
  Od 15 marca br. podatnicy, którzy są rozliczani przez organy rentowe mogą złożyć oświadczenie w sprawie wyboru OPP, której będą przekazane środki z 1% podatku dochodowego do osób fizycznych.Zgodnie z nowododanymi przepisami ust. 3a i 3b art. 45c ustawy o PIT, za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego ...