166,50 zł składki zdrowotnej za wolontariusza

Data: 14-01-2016 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje możliwość zgłoszenia wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on ubezpieczony z innego tytułu. Składka zdrowotna opłacana przez organizację za wolontariusza wynosi w 2016 r. 166,50 zł.

Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W takiej sytuacji korzystający (organizacja) może, ale nie musi zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia społecznego.

 

Organizacja pozarządowa zgłasza wolontariusza do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz podpisuje z NFZ umowę. Następnie opłaca za wolontariusza składkę zdrowotną. Wysokość składki oblicza się od podstawy wymiaru, odpowiadającej najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu – najniższe wynagrodzenie wynosi w 2016 rok 1.850 zł. Składki odprowadza się do NFZ za pośrednictwem ZUS. Wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia określonego w umowie zawartej przez organizację z NFZ, a przestaje nim być z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwane zaległości w opłacaniu składek. Należy pamiętać, że to organizacja rejestruje wolontariusza w NFZ.

Przykład:

Jan Kowalski jest wolontariuszem w Fundacji A. Nie pracuje i nie jest studentem. Dodatkowo nie ma żadnego innego ubezpieczenia rodzinnego. Fundacja A. zgłosiła go do ubezpieczenia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundacja zapłaci za niego składkę zdrowotną od minimalnego wynagrodzenia, tj. 9% x 1.850 zł = 166,50 zł.

Marta Grabowska-Peda, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38368 )
Array ( [docId] => 38368 )

Array ( [docId] => 38368 )